GEFCO VISIBILITY zefektívňuje špedičné služby

Spoločnosť GEFCO prináša svojim zákazníkom nový nástroj GEFCO VISIBILITY. Zabezpečený, personalizovaný internetový portál, vyvinutý spoločnosťou WiseTech Global, je prostredím, kde môžu užívatelia sami spravovať celý proces špedície od objednávky až po fakturáciu. GEFCO VISIBILITY je dostupný v 78 jazykoch a využívajú ho klienti v 47 krajinách.

GEFCO prichádza s GEFCO VISIBILITY, aby svojim zákazníkom uľahčilo manažment prepráv, zvýšilo efektívnosť dopravných postupov a prispelo k ich súladu s firemným ekosystémom. Stačí len niekoľko kliknutí, aby si klienti zabezpečili kompletnú leteckú, námornú, cestnú i železničnú prepravu a zároveň mohli denne sledovať stav zásielky prostredníctvom štandardných bodov, prípadne špeciálnych nastavení prispôsobených individuálnym obchodným požiadavkám zákazníka.

Nástroj zahŕňa rozličné moduly, vrátane reportingového, ktorý detailne informuje o prepravnej aktivite, či o finančnej situácii umožňujúcej prístup k najnovším informáciám finančného charakteru. V module riadenia výnimočných situácií si zákazníci môžu nastaviť automatické upozornenia a notifikácie pre prípad akejkoľvek odchýlky od štandardného prepravného procesu, či po dosiahnutí kľúčových medzníkov.

Nový nástroj GEFCO VISIBILITY je prepojený aj so zariadením TRACY, hlasovo ovládaným sledovacím zariadením, ktoré vďaka technológii Smart Speaker umožňuje získavať kľúčové informácie o zásielkach prostredníctvom hlasového pokynu.

Hans Stokman, Gobal IT & Innovation Director spoločnosti GEFCO Freight Forwarding, uvádza: „Manažment prepráv je na súčasnom trhu pomerne komplexnou záležitosťou, a preto neustále hľadáme spôsoby, ako našim zákazníkom celý proces čo najviac uľahčiť. GEFCO VISIBILITY je miestom, kde sa v užívateľsky príjemnom rozhraní s maximálnou funkčnosťou kumulujú všetky informácie o špedičných operáciách našich zákazníkov. Na základe klientskych referencií tento nástroj neustále vylepšujeme a aktualizujeme, aby sme dokázali udržať krok s rýchlo sa vyvíjajúcim odvetvím.“

Nástroj už úspešne využíva rad zákazníkov spoločnosti GEFCO. Jedným z nich je holandská spoločnosť Eska, popredný výrobca knižných prebalov, stolných hier alebo luxusných obalových materiálov. Roelof Cuperi, Global Transport Manager spoločnosti Eska, dopĺňa: „Ako výrobná spoločnosť celosvetového formátu považujeme jednoduché, efektívne riadenie a sledovanie zásielok naprieč celým dodávateľským reťazcom za úplne zásadné. Nástroj GEFCO VISIBILITY je pre nás kľúčovou súčasťou procesu riadenia prepráv, ktorá prispieva k zvyšovaniu efektívnosti a transparentnosti celého nášho podnikania.“

Spoločnosť Eska začala ako jeden z prvých zákazníkov spoločnosti GEFCO využívať hlasovo ovládané zariadenie pre sledovanie zásielky, TRACY. Vďaka nemu, i novému nástroju GEFCO VISIBILITY môže teraz ponúkať špičkový zákaznícky servis, v rámci ktorého môžu koncoví zákazníci sami sledovať svoje zásielky a mať ich v každom okamihu úplne pod kontrolou.

On-line časopis o logistike stiahnete na tomto odkaze.