GEFCO formuje nový strategický georegión CZ-SK-HU

Spoločnosť GEFCO, svetový líder v oblasti multimodálnych riešení dodávateľských reťazcov a popredný európsky poskytovateľ logistiky pre automobilový priemysel, formuje nový strategický klaster. K doterajšiemu zoskupeniu Česko-Slovensko od 1.decembra 2020 pribudne Maďarsko. Vedenie nového celku preberá Aleksander Raczynski, doterajší generálny riaditeľ GEFCO Česká republika a Slovensko.

Tri roky po vytvorení geo-regiónu Česko-Slovensko GEFCO opäť rozširuje nadnárodné celky. K doterajšiemu zoskupeniu pribudne od 1. decembra 2020 Maďarsko. „Prepojenie českého a slovenského vedenia a vytvorenie stratégie pre jeden nadnárodný celok sa nám osvedčilo, a preto sme v súčasnosti pristúpili k pripojeniu ďalšieho trhu,“ uvádza Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ nového klastra.

Zatiaľ čo prepojenie českej a slovenskej pobočky bolo logické i z pohľadu spoločnej histórie oboch krajín, ich takmer totožné obchodné kultúry a pozície na lokálnych trhoch, Maďarsko do zoskupenia prichádza ako najmladšia a najmenšia pobočka s užším portfóliom aktuálne ponúkaných služieb. „Hlavným dôvodom pripojenia Maďarska je vysoký podiel spolupráce s klientmi na nadnárodnej báze na všetkých troch trhoch. Tie budú mať teraz v rámci celého geo-regiónu k dispozícii unifikované služby a predovšetkým aj jednu kontaktnú osobu, zabezpečujúcu kompletný servis v celom klastri,“ popisuje benefity pre doterajších zákazníkov Aleksander Raczynski.

Cieľom nového nadnárodného celku je, okrem zdieľania know-how a šírky portfólia poskytovaných služieb na všetkých troch trhoch, aj posilnenie pozície celku v medzinárodných tendroch a zvýšenie nákupnej sily, čo sa premietne do zvýšenia konkurencieschopnosti jednotlivých logistických riešení našich klientov.

Replikácia služieb na maďarský trh

Vďaka klastru budú v nasledujúcich mesiacoch na maďarskom trhu predstavené nové služby. „Táto pobočka je najmladšia, GEFCO tu funguje iba 10 rokov a primárne sa špecializuje na služby pozemnej prepravy a skladovej logistiky. Zároveň ide ale o trh s veľkým potenciálom a s doteraz nevyužitými príležitosťami, na ktorý plánujeme v krátkom časovom horizonte replikovať naše komplexné know-how a posilniť tak našu pozíciu v Maďarsku,“ hovorí Aleksander Raczynski.

Efektívne vedenie nadnárodného celku

Rozšírený klaster, ktorý registruje celkovo 1500 logistických profesionálov, bude v dobrých rukách. Aleksander Raczynski, ktorý doposiaľ riadil aktivity v Českej republike a na Slovensku, má skúsenosti i s rozvojom aktivít na ďalších európskych trhoch. Podieľal sa aj na úspešnom založení dcérskych spoločností v Bulharsku v roku 2011 a v Rusku v roku 2008.

K personálnym zmenám dôjde i na ďalších kľúčových pozíciách. Za nastavenie a implementáciu stratégie divízie Air & Sea na maďarskom trhu bude po novom zodpovedať Ladislav Balogh, súčasný Air & Sea manažér GEFCO Slovensko. Obchodné aktivity celého klastra preberá doterajší generálny riaditeľ GEFCO Maďarsko Zafer ÖZKÖK, ktorý bude novým obchodným riaditeľom pre celý geo-región. Logistike hotových vozidiel potom bude v celom geo-regióne veliť doterajší riaditeľ FVL pre Česko a Slovensko Miloš Mrázek.

„Zmeny v top manažmente sa nám osvedčili už pred tromi rokmi, pri vzniku zoskupenia Česko-Slovensko. Výsledkom je schopnosť užšej kooperácie trhu, vyššia efektívnosť a schopnosť ponúkať sofistikovanejšie logistické riešenia. Z toho potom profitujú predovšetkým naši klienti a partneri,“ uzatvára Aleksander Raczynski..