Gebrüder Weiss má EKO zásobník elektrickej energie

Investície v oblasti životného prostredia sú dnes už nevyhnutnosťou. Investície do ekologických riešení pokladá za svoju prioritu aj rakúska logistická spoločnosť Gebrüder Weiss. Jej centrála v logistickom centre neďaleko Senca je miestom, kde bola nainštalované prvé EKO zariadenie na uskladnenie elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.

Zariadenie je umiestnené v exteriérovej časti pozemku spoločnosti, v blízkosti pôvodnej trafostanice, na ktorú je aj priamo napojené. Jeho hlavnou úlohou je pomáhať zvyšovať ekológiu výroby a spotreby elektrickej energie. Vďaka takýmto zásobníkom je možné zvyšovať množstvo zelených zdrojov elektriny (solárne panely a veterné turbíny). Zásobník uskladňuje energiu zo zelených zdrojov a následne ju dodáva v čase keď je potrebná. Inštaláciu zastrešila spoločnosť PPA Power DS, ktorá je zároveň zmluvným dodávateľom elektriny a plynu pre rakúskeho prepravcu.

„Umiestnenie zariadenia je dohodnuté na predbežnú dobu jeden rok. Počas nej budeme monitorovať jeho fungovanie, a teda dobíjanie počas slabej prevádzky z obnoviteľných zdrojov, či spotrebu energie počas špičky práve z tohto zásobníka,“ hovorí Zdenko Toma, vedúci oddelenia HSEQ. Gebrüder Weiss tak bude vedieť v blízkej budúcnosti vyhodnotiť, nakoľko je toto zariadenie efektívne, a koľko percent elektrickej energie sa podarilo využiť práve z obnoviteľných zdrojov.

Inštalácia veľkokapacitnej batérie je iba jedným z opatrení v sérií „zelených“ riešení, ktoré spoločnosť realizuje. V každom prípade je to prvý krok v budovaní fotovoltaickej elektrárne. V blízkej budúcnosti Gebrüder Weiss plánuje rozšírenie svojich skladových kapacít o novú skladovú halu kde projektová dokumentácia počíta s ďalšími ekologickými riešeniami či už sa jedná o osvetlenie, vykurovanie alebo chladenie.

O spoločnosti Gebrüder Weiss

S viac ako 7100 zamestnancami, 150 firemnými pobočkami a s predbežným ročným obratom vo výške 1,67 miliardy eur (2018) sa spoločnosť Gebrüder Weiss zaraďuje k vedúcim prepravným a logistickým spoločnostiam v Európe. Pod záštitou spoločnosti Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v meste Lauterach (Rakúsko) združuje táto logistická spoločnosť okrem svojich hlavných obchodných oblastí pozemnej dopravy, leteckej a námornej nákladnej dopravy a logistiky aj rad vysokošpecializovaných odvetvových riešení a dcérskych spoločností – medzi nimi okrem iného aj logistické poradenstvo x|vise, tectraxx ( špecialista v odvetví pre oblasť high-tech), dicall (komunikačné riešenia, prieskum trhu, tréning), Rail Cargo (železničné prepravy) a spoločnosť Gebrüder Weiss Paketdienst, spoločníka rakúskej spoločnosti DPD. Toto zoskupenie umožňuje koncernu rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. S množstvom ekologických, ekonomických a sociálnych opatrení sa rodinná spoločnosť, ktorej história v odvetví prepravy má viac ako 500 rokov, dnes považuje za priekopníka v oblasti trvalo udržateľného rastu.