Freightender a PLS posilňujú tímy na tendre pre zasielateľov

V roku 2020 rýchlo rástla potreba digitalizácie v logistike, čo platí aj pre špedičnú komunitu. Jednou z hlavných oblastí zasielateľstva je skutočnosť ako prebiehajú tendre na nákladnú dopravu, čo je často náročná úloha vo väčšine organizácií najmä pre zložitosť údajov a ich následné ručné spracovanie. Ako samostatné spoločnosti na čele digitalizačného tlaku poskytujú spoločnosti Freightender a PLS (Portrix Logistic Software) inovatívne riešenia na správu sadzieb a tendrov pre mnohých svetových dopravcov.

V posledných mesiacoch Freightender a PLS tvrdo pracovali na implementácii rozhrania z GPM do aplikácie Freightender, ktoré umožňuje zákazníkom oboch spoločnosti hladko získavať údaje o sadzbách a prirážkach a automaticky nimi vybaviť prichádzajúce tendre v nákladnej platforme. Toto riešenie zníži veľkú mieru zložitosti a rýchlosti vo výbere a ušetrí veľa času pri vybavovaní výberového konania.

„Freightender aj PLS poskytovali inovatívne služby špeditérom nezávisle. Rozvoj digitalizácie, dynamika trhu, zložitosť sadzieb a rastúce náklady na verejné súťaže nás spoločne prinútili vytvoriť robustné riešenie jedného kontaktného miesta pre špeditérov,“ hovorí Pieter Kinds, generálny riaditeľ spoločnosti Freightender.

„Partnerstvo so spoločnosťou Freightender umožňuje našim spoločným zákazníkom, aby rýchlejšie zhromaždili všetky relevantné informácie, rýchlo reagovali na výberové konania, zvyšovali efektívnosť a mohli sa zúčastňovať aj viacerých výberových konaní súčasne. Prostredníctvom našej platformy nadobúdajú oveľa viac času na vyhľadanie správneho riešenia pre svojho zákazníka,“ konštatuje Henning Voss, generálny riaditeľ PLS.

Foto: maritime-executive.com