Fond nehnuteľností Accolade vstupuje na slovenský trh

Fond priemyselných nehnuteľností Accolade zažil úspešný rok. Aj napriek neľahkému obdobiu sprevádzanému pandémiou Covid-19 si pripísal do svojho portfólia 170.000 m2 nových, k okoliu šetrných priestorov na podnikanie v hodnote 140 mil. eur. Investorom priniesol za posledný rok zhodnotenie 9,38 % v eurovej a 12,66 % v korunovej triede. Z rastu e-commerce a logistiky môžu teraz ťažiť aj slovenskí investori.

Priestory pre moderné podnikanie tento rok potvrdili zásadný význam. Vďaka nájomcom, ktorí v nich pôsobia, sa európska ekonomika udržala v chode aj v časoch karantény a neskolabovalo základné zásobovanie domácností, firiem i štátov. Dynamický rast sektorov logistiky a e-commerce ukázal investičný potenciál. Priemyselné nehnuteľnosti hrajú dôležitú úlohu v stratégiách najväčších svetových fondov. Zároveň sú žiadaným aktívom aj pre menších investorov.

„Nachádzame sa vo fáze ďalšej transformácie tradičného priemyslu a už teraz je jasné, že industriálne budovy v nej budú hrať hlavnú úlohu. Stavili sme na konzervatívnu cestu, strategické lokality a hlavne na diverzifikáciu portfólia našich nájomcov. Dnes ho tvoria desiatky významných firiem z oblasti on-line nakupovanie, logistiky a ľahkej výroby. Vďaka príjmu z nájomného, ​​ktoré je aj napriek súčasnej kríze plne zaplatené od európskych i celosvetových lídrov, dokážeme našim investorom ponúknuť dlhodobo stabilný výnos,“ hovorí Milan Kratina, spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Accolade Industrial Fund.

Accolade eviduje veľký záujem o haly, čo dokazuje 99,7-percentná obsadenosť, ktorá výrazne prekonáva nemecký trh i trhy strednej a východnej Európy. Aj napriek neľahkému obdobiu pandémie Covid-19 pribudlo v roku 2020 do portfólia fondu 9 projektov v rámci siedmich industriálnych komplexov, ktoré si teraz prenajíma 14 svetových značiek a lídrov vo svojich odboroch. Až takmer v 70 % išlo o moderné haly pre výrobu a logistiku naviazanú na e-commerce v ČR a Poľsku. Nájomcami sú napr. DHL, Dematic, InterCars, Expondo, Raben, TFS, Nexans či REAL digital. Priemerná dĺžka nájmov je sedem rokov.

Accolade eviduje veľký záujem o haly, čo dokazuje 99,7-percentná obsadenosť, ktorá výrazne prekonáva nemecký trh i trhy strednej a východnej Európy.

Partnerom je Slovenská sporiteľňa

V nadväznosti na rastúci dopyt bude Accolade Industrial Fund v aktívnej ponuke tiež na Slovensku. Pre distribúciu na miestnom trhu sa dohodol so Slovenskou sporiteľňou, ktorá je významným a stabilným hráčom na trhu.

„Som veľmi rád, že aj klienti ERSTE Privatebanking – privátneho bankovníctva Slovenskej sporiteľne, budú mať možnosť využitia investičných príležitostí do priemyselných nehnuteľností, ktoré úspešne spravuje a riadi Accolade Industrial Fund. Vzájomná spolupráca prispeje k vyššej pestrosti investičných portfólií našich klientov a umožní klientom ERSTE Privatebanking participovať na raste trhu priemyselných nehnuteľností pod profesionálnym a skúseným dohľadom spoločnosti Accolade,“ konštatuje Michal Orlovský, riaditeľ Erste Privatebanking v Slovenskej sporiteľni.

Refinancovanie portfólia

 Accolade Industrial Fund sa teší dôvere 1200 kvalifikovaných investorov, partnerov a finančných inštitúcií. Dôkazom je novo uzatvorená dohoda o refinancovaní portfólia štyroch priemyselných komplexov v hodnote 85 mil. eur v rámci skupiny Erste s Českou sporiteľňou. Tento krok vedie k zabezpečeniu stability fondu a z dlhodobého hľadiska sa pozitívne odráža aj na jeho výkonnosti.

Transakcia za 85 mil. eur dokazuje, že práve priestory pre podnikanie 21. storočia sú dnes významnými finančnými inštitúciami považované za najviac atraktívny segment komerčných budov. „Pre Českú sporiteľňu je prioritou financovať projekty, ktoré posilňujú prosperitu a konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Význam industriálnych parkov silnie a bude ďalej rásť aj s ohľadom na meniace sa podmienky v oblastiach výroby, maloobchodu či e-commerce v súvislosti s dôsledkami pandémie Covid-19. Spolupráca s fondom Accolade zaručuje aj šetrný prístup k životnému prostrediu, ktorý je pre sporiteľňu zásadný,“ hovorí Martina Jůzová, manažérka realitných obchodov Českej sporiteľne.

Prísne štandardy modernej výstavby

Accolade Industrial Fund bol založený v roku 2014. spravuje majetok v hodnote presahujúcej 658 mil. eur. Je vlastníkom 15 priemyselných parkov v Českej republike, Poľsku a v Nemecku. Prenajíma moderné a udržateľné priemyselné haly na celkovej ploche 886 136 m2. Fond ponúka investorom nielen možnosť podieľať sa na rozvoji udržateľnej budúcnosti podnikania v Európe, ale aj zaujímavý výnos, ktorý sa v posledných piatich rokoch pohyboval v priemere 10 % p.a. Minimálny očakávaný výnos je 7 % p.a.

„V Accolade sme vytvorili portfólio budov, ktoré spĺňajú najprísnejšie štandardy modernej výstavby a vplyvu na životné prostredie, čo potvrdzujú ich prestížne certifikácie udržateľnosti BREEAM. Priniesli sme na trh nový rozmer zodpovedného investovania, pretože naše parky fungujú nielen v súlade s prírodou a svetom okolo nás, ale zaručujú aj vysokú mieru energetickej sebestačnosti, efektívne hospodárenie s vodou a nadštandardné pracovné podmienky pre zamestnancov. V súčasnosti máme jedno z najzelenších portfólií industriálnych budov v Európe a najšetrnejšiu modernú halu sveta v Chebe,“ vysvetľuje Milan Kratina.

Investorom fondu sa môžu stať fyzické, ako aj právnické osoby. Minimálna investícia je 75-tisíc eur s investičným horizontom 5 rokov.

Ako funguje Accolade Industrial Fund

Investorom fondu sa môžu stať fyzické, ako aj právnické osoby. Minimálna investícia je 75-tisíc eur s investičným horizontom 5 rokov. Fond investuje iba do plne prenajatých budov so solventnými nájomcami. Portfólio nájomcov tvoria stabilné medzinárodné spoločnosti najmä z oblasti logistiky, e-commerce a ľahkej výroby.

Fond inkasuje nájomné, čím vytvára výnos investorom. Pravidelná platba nájmu je vždy garantovaná bankovou zárukou, materskou spoločnosťou nájomcu alebo istinou v hotovosti. Nájom je indexovaný na ročnej báze.

Po uplynutí investičného horizontu sa investor môže rozhodnúť, či chce investíciu vrátane zhodnotenia vyplatiť, alebo svoje prostriedky či ich časť reinvestovať. Accolade Industrial Fund je členom európskej organizácie INREV, ktorá má za cieľ zvýšiť transparentnosť, profesionalitu a zdieľať osvedčené postupy v sektore komerčných nehnuteľností.

Foto: Accolade