Fond ARETE kúpil priemyselný areál v Kežmarku

Tretí fond skupiny ARETE, zameraný na kvalitné priemyselné a logistické aktíva v regióne strednej a východnej Európy, dokončil v decembri akvizíciu výrobného areálu v Kežmarku na Slovensku. Ide o nákup areálu slúžiaceho nielen na výrobu a skladovanie, ale tiež ako globálne výskumné a vývojové centrum nemeckej spoločnosti Hengstler so 150-ročnou históriou, ktorá je súčasťou globálne pôsobiacej americkej priemyselnej a technologickej skupiny FORTIVE. Finančný objem transakcie presiahol 10 miliónov EUR.

„Aj v tejto dobe je dokončenie tejto transakcie jasným signálom, že sme schopní napĺňať stratégiu fondu bez ohľadu na komplikácie, ktoré pandémia covid-19 prináša. Sme schopní nachádzať zaujímavé investičné príležitosti s ďalším potenciálom rozvoja. Strategickým cieľom je nakupovať do fondu kvalitné priemyselné nehnuteľnosti a získavať bonitných medzinárodných nájomcov s vysokým ratingom. Oba uvedené atribúty táto akvizícia bezo zbytku spĺňa. Dôležitým faktorom pre nás je, že nájomca má záujem v lokalite expandovať a investovať do sofistikovaných výskumných a vývojových technológií. Ďalšie voľné pozemky, ktoré sú súčasťou akvizície nám umožňujú nájomcovi vytvoriť podmienky pre jeho dlhodobý a stabilný rast. S potešením vítame spoločnosť Hengstler do portfólia našich prémiových nájomcov,“ uviedol Lubor Svoboda, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

„Priemyselný areál triedy A postavený v roku 2017, ktorý má cez 10.000 m2 prenajímateľnej plochy s možnosťou rozšírenia o ďalších takmer 5000 m2, pričom už v priebehu roku 2021 je plánované začatie novej výstavby. Areál je 100% prenajatý nemeckej spoločnosti Hengstler. Globálne pôsobiaci priemyselný a technologický holding FORTIVE, do ktorého Hengstler patrí, je spoločnosť kótovaná na The New York Stock Exchange, je súčasťou indexu Nasdaq a jeho tržby v roku 2019 dosiahli objem 7,3 miliardy USD. O vysokej dôveryhodnosti nájomcu svedčí fakt, že len v roku 2019 dosiahla skupina FORTIVE zisk viac ako 1 miliardu USD,“ upresňuje Robert Ides, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

Ďalej pokračuje: „Záujmy spoločnosti Hengsteler sú v Kežmarku dlhodobé. V súčasnosti zamestnáva približne 400 vysoko kvalifikovaných zamestnancov nielen vo výrobe, ale aj vo svojom globálnom výskumnom a vývojovom centre. Výhodou regiónu je dobrá dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Nájomca má uzatvorenú dlhodobú nájomnú zmluvu a jeho výrobný program je vysoko diverzifikovaný. Základnou zložkou výrobného programu sú rôzne špecializované elektromechanické súčiastky, kontrolné pulty a relé, ktoré sú dodávané naprieč všetkými trhmi bez špecifickej odborovej alebo zákazníckej závislosti,“ uzatvára pozitívne hodnotenie transakcie Robert Ides.