FM Logistic Central Europe podporuje rozvoj start-upov

FM Logistic CE, popredný operátor logistiky na Slovensku, v Poľsku, Českej republike a v Maďarsku, spúšťa špecializovaný program pre start-upy. Iniciatíva s názvom „FM Open Lab“ je zameraná na podnikateľov, ktorí by chceli rozvíjať svoj produkt alebo službu v reálnych obchodných podmienkach.

Program je určený všetkým začínajúcim podnikateľom v oblasti mestskej logistiky, dopravy budúcnosti, zeleného dodávateľského reťazca, robotiky a automatizácie, valorizácie dát a blockchainu.

FM Logistic CE je súčasťou skupiny FM Group, ktorá od roku 1967 investuje do inovácií a vyvíja riešenia pre logistiku a dopravu, ako aj služby balenia, ktoré reagujú na zmeny v požiadavkách spotrebiteľov, na rast elektronického obchodu a multikanálovej distribúcie. Spoločnosť chce vyhovieť potrebám inovácií, preto začína program venovaný start-upom. Mottom je „Turn your ideas into reality“ s cieľom povzbudiť začínajúcich podnikateľov, aby prijali výzvu a začali konať.

„Sme si vedomí zmien, ku ktorým dochádza vďaka novým technológiám. Ako spoločnosť zameraná na budúcnosť sme prvý medzi logistickými operátormi, ktorí otvárajú dvere novým riešeniam na udržanie dynamického technologického pokroku,“ hovorí Aleksander Kupryjaniuk manažér inovačných projektov v spoločnosti FM Logistic Central Europe.

Program FM Open Lab je založený na troch pilieroch: financovanie, know-how a mentoring. Akcelerátor pomôže získať finančné prostriedky z investičných fondov alebo z dlhodobejšieho hľadiska získať rozpočet na tzv. počiatočné financovanie potrebné na začatie podnikania. Začínajúcim podnikom budú poskytnuté spoločné pracovné priestory vo viac než 20-tich logistických centrách, kanceláriách FM, ako aj kanceláriách partnerov spoločnosti (VC, akcelerátory).

FM Logistic využije svoje rozsiahle skúsenosti na podporu fázy vývoja projektu a na zabezpečenie prevádzkového ekosystému: prístup k platformám a k celej infraštruktúre, prevádzkové dáta a pomoc odborníkov. Start-up sa potom môže zamerať na najdôležitejšiu časť svojho podnikania, ktorou je vytváranie inovácií. Program sa súčasne rozbehol na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a následne bude rozšírený do všetkých krajín, kde FM Logistic podniká.

Financovanie poskytované verejným sektorom podporilo zapojenie súkromných investorov. Podľa predstaviteľov rizikového kapitálu sa v nasledujúcich rokoch prejaví rastúci záujem zo strany dôležitých zahraničných fondov, vznikajú nové subjekty a súčasné fondy sa budú ďalej zvyšovať a budú k dispozícii aj väčšie čiastky na investície. Svet sa mení rýchlym tempom a spoločnosti musia prispôsobiť svoju ponuku trendom a vyvíjať nové služby, ktoré prekračujú očakávania trhu a zabezpečia vyššie štandardy spolupráce. ‌

Foto: FM Logistic