Firma Rhenus získala logistickú skupinu LOXX

Na základe súhlasu protimonopolných úradov posilnil Rhenus od 1. januára 2021svoje aktivity v Nemecku a v Európe prevzatím logistickej skupiny LOXX z Gelsenkirchenu.

Okrem holdingovej spoločnosti v Gelsenkirchene zahŕňa akvizícia aj prevádzkové miesta v Pleidelsheime pri Stuttgarte a v poľských mestách Varšava, Poznaň a Katovice. Kvôli silnej internacionalizácii, kultúrnej rozmanitosti, ako i odborným kompetenciám zamestnancov je skupina LOXX ideálnym doplnkom k existujúcej európskej pozemnej dopravnej sieti Rhenus Freight Road.

Rhenus by to chcel ďalej strategicky rozvíjať a zohľadniť najmä skutočnosť, že spoločnosť LOXX sa za posledných desať rokov vyvinula na medzinárodného poskytovateľa kompletných služieb. Vďaka akvizícii v regióne Porýnie-Porúrie si spoločnosť Rhenus upevní alebo rozšíri svoju pozíciu na trhu. Spoločnosť sa chce stať popredným poskytovateľom všeobecnej nákladnej dopravy, najmä v segmente cezhraničnej dopravy v celom regióne.

V metropolitnom regióne Rýn-Porúrie žije viac ako 10 miliónov ľudí a dopyt po dopravných službách je vysoký. Spolu s LOXXom bude spoločnosť Rhenus prepravovať v Poľsku ročne zhruba 500.000 zásielok. V blízkej budúcnosti sa plánuje spoločná prevádzka 14-tich distribučných miest vo všetkých častiach krajiny. Rhenusu to umožní prevádzkovať vlastnú nezávislú sieť v Poľsku, vyvíjať ďalšie produkty, štandardy spracovania, vyžívať dostupnosť informácií a zvyšovať výkon.

Foto: Rhenus