Firma GEFCO získala cenu od Toyota Motor Europe

Spoločnosť GEFCO získala od firmy Toyota Motor Europe certifikát za riadenie nákladov v rokoch 2019 – 2020. Spoločnosť GEFCO získala toto ocenenie za mimoriadny výkon v oblasti riadenia nákladov už druhýkrát.

Už 20 rokov spoločnosť GEFCO úzko spolupracuje s európskymi tímami spoločnosti Toyota a poskytuje riešenia na mieru, ktoré zlepšujú prichádzajúce obchodné operácie. Riešenie spoločnosti GEFCO s názvom Control Tower je v plnom súlade s princípmi Kaizen spoločnosti Toyota, zameranými na trvalé zlepšovanie a bolo navrhnuté s cieľom zvýšiť efektívnosť a produktivitu prostredníctvom lepšieho inžinieringu a úzkej spolupráce.

„Teší nás, že sme opätovne získali ocenenie za kontinuálne zlepšovanie produktivity každodenných operácií spoločnosti Toyota,“ povedal Emmanuel Arnaud, Executive Vice President of Sales and Marketing spoločnosti GEFCO. „Naše riešenie Control Tower vzniklo v spolupráci s firmou Toyota, a to s cieľom naplniť špecifické potreby producenta vozidiel a pomôcť dosiahnuť očakávané výsledky. Obojstranný úspech je postavený na úzkej spolupráci, flexibilite a schopnosti využiť príležitosť na vytvorenie nákladovo efektívnych riešení. Ocenenie od spoločnosti Toyota je pre nás jedna z ciest, ako napĺňať motto spoločnosti GEFCO, ‘Partners, unlimited’.“

FOTO: oevz.com