ESA logistika využíva autonómne drony v skladoch

Spoločnosť ESA logistika, ktorá patrí medzi desiatku najväčších českých logistických firiem, začala využívať autonómne drony na vykonanie inventúry tovar vo svojom sklade v poľskej Radomi. Testovanie sa pripravovalo od jari tohto roku a bolo úspešne zavŕšené komerčným nasadením dronov v septembri.

Výsledky potvrdili pôvodné predpoklady o vysokej efektivite dronov v inventúrnom procese. Preukázala sa zhruba osemdesiatpercentnú finančná a časová úspora oproti štandardnej inventúre a stopercentná presnosť získaných dát. „Podľa dostupných informácií je ESA logistika jednou z prvých spoločností v oblasti strednej Európy, ktorá komerčne nasadila plne autonómne drony na činnosti v uzavretých priestoroch,“ hovorí Jindřich Karas, manažér marketingu spoločnosti ESA logistika.

Dodávateľom technológie pre experimentálne nasadenie dronov bola firma Neurospace. Zatiaľ čo štandardná inventúra 8000 paletových pozícií zabrala dva dvojzmenné pracovné dni a vyžiadala si nasadenie 22 pracovníkov so všetkým nutným vybavením, využitím jedného autonómneho dronu sa rovnaká inventúra skrátila na šesť hodín za asistencie maximálne dvoch pracovníkov pre zaistenie bezpečnosti. Výsledky inventúry vykonanej dronom vykazujú 100 % presnosť.

Ukázal sa tiež pozitívny vplyv na bezpečnosť práce. Dron je schopný plne autonómneho letu bez zásahu pilota a obmedzuje dosiaľ rizikovú prácu zamestnancov pri kontrole vysokých regálov. Eliminujú sa tak náklady na mimoriadnu prevádzku vysokozdvižnej techniky, na nadčasy zapojených pracovníkov vrátane nákladov na školenie bezpečnosti práce vo výškach. „Obrovskou výhodou je, že naprogramovaný dron môže podnikať samostatné lety vo dne aj v noci, cez víkendy, počas dovoleniek, prípadne už počas naskladňovania tovaru a priebežne pritom reportovať načítané dáta vo forme excelovskej tabuľky,“ uvádza Rafał Łuczak, IT & Implementation Manager spoločnosti ESA logistika.

Využitie dronov významne obmedzuje riziká chyby ľudského faktora a súčasne otvára väčší časový priestor na prípadnú kontrolu zistených nezrovnalostí. Plusom je aj vyššie zabezpečenie získavaných dát, pretože do vykonávania inventúry netreba zapájať externých zamestnancov. Potvrdila sa tiež vysoká flexibilita dronov aj pre neštandardné situácie, napríklad keď na uskladnenom balení chýba štítok. V tomto prípade je schopný nasnímať neoznačený tovar zo všetkých strán a pokúsiť sa o identifikáciu, alebo odošle fotografie operátorovi skladu, ktorý vykoná identifikáciu bez toho, aby tovar fyzicky preveroval.

„Nápad na využitie dronov v sklade vznikol počas brainstormingu so skupinou študentov z projektu Top Young 100. Našou spoločnou tézou bolo, že autonómne drony budú v porovnaní so štandardným inventúrnom procesom efektívnejšie a bezpečnejšie, čo sa nám jednoznačne potvrdilo,“ doplnil R. Łuczak.

Foto: ESA logistika