EOS KSI: Žiadna pohľadávka nie je stratená

„Hľadáme vždy riešenia, ktoré plynulo nadväzujú na interné procesy, vďaka čomu je práca s pohľadávkami kontinuálna, čím sa minimalizujú straty z nedobytných pohľadávok,“ hovorí Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Ako by ste charakterizovali vašu firmu? Čím sa zaoberá?

EOS je silná a stabilná spoločnosť so zahraničným kapitálom, ktorá má aktuálne priame zastúpenie v 26 krajinách sveta a v ďalších 155 štátoch poskytujeme servis prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Orientujeme sa najmä na odkup pohľadávok po splatnosti, mandátnu správu pohľadávok a cezhraničné inkaso pohľadávok. Prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie zabezpečujeme komplexný servis v rámci celého životného cyklu pohľadávok. Na Slovensku pôsobíme od roku 1997 a v rámci tohto segmentu sme dlhodobo lídrom na tunajšom trhu.

Účinný nástroj prevencie voči nezaplateným pohľadávkam predstavuje manažment pohľadávok. Zaoberáte sa aj mimosúdnym, súdnym a exekučným manažmentom pohľadávok?

Mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok považujeme za základ, bez ktorého sa manažment pohľadávok nezaobíde. Dôležité je správne načasovanie jednotlivých krokov tak, aby bol proces plynulý. Okrem uvedeného ponúkame možnosť predaja pohľadávok po splatnosti. Je to veľmi výhodné riešenie pre spoločnosti, ktoré sa chcú zbaviť problémových pohľadávok a môžu sa tak sústrediť na svoju hlavnú činnosť. Nemalým benefitom je okamžitý príjem po úhrade odkupnej ceny. V rámci manažmentu pohľadávok odporúčame zaoberať sa aj prevenciou vzniku napríklad tým, že veriteľovi poskytneme súbor informácií o platobnej morálke daného subjektu, čo môže výrazne prispieť k hodnoteniu zákazníka pred uzatvorením obchodu.

Ponúkate finančné riešenia na mieru? Čo je ich výhodou?

Naša spoločnosť ponúka vlastne iba riešenia na mieru, keďže každý segment má svoje špecifiká a takisto každý veriteľ má inak nastavené procesy v rámci manažmentu pohľadávok. Preto hľadáme vždy riešenia, ktoré plynulo nadväzujú na interné procesy, vďaka čomu je práca s pohľadávkami kontinuálna, čím sa minimalizujú straty z nedobytných pohľadávok. Takisto štruktúra pohľadávok je dôležitý faktor ovplyvňujúci systém spolupráce. V zásade nám ide o čo najefektívnejší proces s minimalizáciou nákladov a maximalizáciou návratnosti pohľadávok.

Chodia vaši pracovníci do terénu za dlžníkmi?

Áno, máme dlhodobo funkčnú sieť pracovníkov v teréne s pokrytím celého Slovenska. Je to často veľmi účinný spôsob motivovať k diskusii dlžníkov, ktorí sú imúnni voči bezkontaktným spôsobom komunikácie. Je to nadštandardná služba, ktorú realizujeme po dohode s klientom.

Vykonáva vaša spoločnosť aj poradenstvo pre klientov v oblasti odberateľsko-dodávateľských vzťahov a kvality zmluvnej dokumentácie a pod.?

Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s integrovanou advokátskou kanceláriou, ktorá nám, okrem štandardných služieb súdneho vymáhania pohľadávok, zabezpečuje aj odborné poradenstvo čo sa týka zmluvnej dokumentácie. Je to pre nás veľká pridaná hodnota, keďže naši advokáti majú dvadsaťročné skúsenosti s uplatňovaním pohľadávok na súdoch. Poznatky z praxe už ocenili mnohí naši klienti, ktorí sa nechali inšpirovať k úprave svojej dokumentácie.

Alexander Sotník