Elektronický kanban pomohol Panasonicu s vychystávaním

Pri výrobnom procese je veľmi dôležité odstrániť chybovosť pri vychystávaní materiálu na linku. Zároveň však výrobca potrebuje celý proces zrýchliť a zjednodušiť, aby dokázal splniť požiadavky, ktoré na neho kladú jeho odberatelia. Pomôcť pri tom môže napr. Elektronický kanban, ktorý firma M2M Solutions implementovala vo firme Panasonic Industrial Devices Slovakia v Trstenej.

Spolupráca spoločnosti M2M Solutions s firmou Panasonic Industrial Devices Slovakia v Trstenej začala na základe referencií od jedného z dodávateľov. „Prvé diskusie o možnosti implementácie nášho riešenia začali v novembri 2018 a následne sme začali pracovať na prvom návrhu podkladov pre ponuku. Naša spolupráca trvá dodnes a plánujeme v nej pokračovať aj do budúcnosti,“ vysvetľuje Ján Putala, Product Manager spoločnosti M2M Solutions.

Vysokú chybovosť spôsoboval ľudský faktor

Prioritnou požiadavkou zákazníka, firmy Panasonic, bolo odstránenie chybovosti pri vychystávaní materiálu na linku a urýchlenie celého procesu. Ďalšou požiadavkou na systém bolo zabezpečiť správne naskladňovanie boxov do spádových regálov, odkiaľ sú následne vychystávané podľa požiadaviek z výroby na základe metódy FIFO. Cieľom riešenia bolo taktiež získať lepší prehľad o stave materiálu na kanban regáloch so zabezpečením pravidelného dopĺňania materiálu.

V minulosti trstenský Panasonic používal v sklade manuálne riešenie, ktoré spôsobovalo komplikácie a vysokú chybovosť spôsobenú najmä ľudským faktorom. Zásobovač s vozíkom a vytlačeným rozpisom materiálu podľa požiadaviek odoberal z boxov potrebný počet komponentov. Jednotlivé boxy boli oštítkované, no pri pravidelnej údržbe a manipulácii s komponentmi sa častokrát stávalo, že štítky odpadli a stratili sa. Tým pádom dochádzalo ku komplikáciám priamo pri vychystávaní materiálu. „Toto riešenie nebolo veľmi efektívne,“ konštatuje Ján Putala.

Po naložení komponentov na vozík zásobovač opustil sklad a presunul sa na výrobnú linku, kde rozdelil jednotlivé komponenty podľa liniek. Každá linka má 3 očíslované boxy, zásobovač musel dodržať presné poradie, no stávalo sa, že poradie nebolo dodržané.

Vizuálna navigácia riadi vychystávanie

Riešenie, ktoré pre spoločnosť Panasonic dodala firma M2M Solutions, sa volá Elektronický Kanban systém. Ide o 100% handsfree riešenie pre vychystávanie. „Zároveň sme implementovali Manipulate To Light (M2L) systém, ktorý sme upravili presne pre požiadavky zákazníka,“ hovorí Ján Putala. Medzi základné parametre aplikácie patrí vizuálna navigácia, ktorá riadi vychystávanie a dopĺňanie komponentov. Zároveň prebieha kontrola správnosti vychystávania prostredníctvom laserového senzoru a kontrola manipulácie s tovarom a vyhodnotenie v reálnom čase. „Vďaka RFID technológii sme dokázali zabezpečiť dvojitú verifikáciu a hlavnú výstupnú kontrolu materiálov vychystávaných na výrobnú linku,“ dodáva Ján Putala.

M2L systém pracovníci M2M Solutions doplnili o systém riadeného skladu a zároveň ho prepojili s Panasonic ERP systémom, ktorý umožňuje aktívnu komunikáciu so systémom SAP. Medzi doplnkové funkcionality systému patrí sledovanie maximálneho a minimálneho stavu zásob v systéme, pričom pri poklese materiálu pod minimálne množstvo dochádza k automatickému objednávaniu nového materiálu.

Vychystávanie materiálu môžu realizovať súčasne viacerí operátori, pričom každý z nich dostane priradené špecifické označenie farbou LED diódy. Potvrdenie výberu je možné viacerými spôsobmi – zamestnanci môžu potvrdiť výber materiálu prostredníctvom laserového senzoru alebo ručným skenerom. M2L systém je prepojený s informačným systémom Panasonic, podporuje FIFO a je rozdelený na primárnu časť skladu, v ktorej sa nachádzajú frekventovane používané materiály a na sekundárnu časť skladu, kde sú uložené menej frekventované materiály.

A ako vlastne prebiehal proces dodávania riešenia? „Po počiatočných debatách ohľadom riešenia systému a možnosti splnenia zákazníkových požiadaviek sme v priebehu prvých dvoch kvartálov 2019 vyšpecifikovali podklady a pripravili ponuku. V júni 2019 si spoločnosť Panasonic objednala detailnú analýzu projektu, ktorú sme vypracovali a v priebehu júla prebehla akceptácia,“ približuje Ján Putala. V októbri 2019 bola podpísaná zmluva o dielo, ktorou bol spustený štart vývoja a implementácie projektu spolu s odovzdaním fázy dizajnu systému. Koncom januára roku 2020 bol systém odovzdaný do pilotnej prevádzky a tá pokračovala až do začiatku marca.

COVID dočasne prerušil implementáciu

Testovanie pilotnej prevádzky bolo prerušené opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid-19. „Počas tohto obdobia sme pracovali na ďalšej požadovanej funkcionalite, ktorou bolo trigrovanie RFID brány, následne sme po uvoľnení opatrení systém odovzdali do ostrej prevádzky,“ poznamenáva Ján Putala.

Celý proces trval od začiatku roka 2019, pričom reálne práce na projekte a ich implementácia trvali približne rok, prihliadnuc na prerušenie spôsobené protipandemickými opatreniami. „Postup výberu riešenia a následnej dodávky bol štandardný, aj keď ku každému zákazníkovi a jeho potrebám pristupujeme individuálne. Môžeme tak systém prispôsobiť presne na mieru, hoci naše systémy sú univerzálne aplikovateľné,“ tvrdí Ján Putala.

Pred každým projektom pracovníci M2M Solutions spolu so zákazníkom preberajú požiadavky na systém na základe existujúcich potrieb, ktoré by mali riešiť problémy súčasného stavu. „Snažíme sa implementovať čo najefektívnejšie riešenia, ktoré pomôžu optimalizovať procesy a zároveň zlepšiť existujúci systém alebo ho nahradiť novým a funkčným riešením. Spolu so zákazníkom prechádzame jednotlivými fázami práce a jeho súčasnými riešeniami. Zisťujeme, kde dochádza k najväčšej chybovosti, ktoré procesy sa dajú optimalizovať a ktoré fázy procesu vieme zefektívniť. Po tejto analýze následne vypracujeme ponuku so špecifikáciou projektu a po akceptácii môžeme prejsť k fáze vývoja, implementácie a testovania pilotnej prevádzky,“ vysvetľuje Ján Putala.

Servis je zabezpečený na základe dohodnutých parametrov v servisnej zmluve. V prípade výpadku alebo neočakávaného správania sa systému zabezpečí firma M2M Solutions na základe servisnej zmluvy včasné odstránenie príčin vzniknutých problémov.

Jozef Brezovský

Tento článok, ako aj ďalšie články a rozhovory, nájdete v ôsmom čísle Logistika Dnes Magazínu, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť TU