DX rozširuje sieť skladov o dve nové lokality

Spoločnosť DX otvorila v rámci pokračujúceho rozširovania svojej siete skladov dve nové depá vo Westbury a Oxforde vo Veľkej Británii. Oba depá budú slúžiť divízii DX Freight, ktorá sa špecializuje na doručovanie zásielok B2B a B2C nepravidelných rozmerov a hmotností (IDW).

Pozemok s rozlohou 1350 m2 vo Westbury sa nachádza na West Wilts Trading Estate, o niečo menší areál v Oxforde v Cherwell Valley Business Park. Nové pobočky zvyšujú sieťovú kapacitu divízie v oboch regiónoch a povedú k vyššej prevádzkovej efektivite a k zlepšeniu úrovne služieb zákazníkom.

Otvorenie nových skladov je posledným krokom vo vývoji DX Freight, ktorý za posledné tri roky zaznamenal dramatický obrat vo výkonnosti. Po dokončení zásadnej reorganizácie v roku 2018, ktorá zahŕňala prenesenie zodpovednosti na regionálnych riaditeľov a generálnych riaditeľov, investovala divízia približne 3,5 milióna libier do vylepšenia infraštruktúry lokality, vrátane základnej mechanizácie, technológií, rozšírenia siete a do flotily.

Na ďalšie mesiace sa plánujú ďalšie významné investície na podporu ambicióznych plánov expanzie divízie na ďalšie tri roky. Manažment spoločnosti DX vidí značný potenciál na ďalší rast, ťažiac zo svojich odborných znalostí v oblasti IDW a vysokej úrovne služieb zákazníkom.

Foto: UK Haulier