Dopyt po logistických nehnuteľnostiach bude rýchlo rásť

Podľa najnovšieho reportu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE by mal podiel e-commerce v Európe aj naďalej narastať. Jeho výsledky odzrkadľujú fakt, že v rokoch 2020 – 2025 by sa mal jeho podiel zvýšiť na 298 miliárd dolárov. Úmerne s tým bude narastať aj dopyt po priemyselných a logistických nehnuteľnostiach, pričom podľa odhadov odborníkov by sa malo jednať približne o 298 miliónov m² takýchto priestorov.

Ukázalo sa, že za posledných 5 rokov sa online obchod v rámci celej Európy zvýšil až o 150 %. V roku 2015 totiž predstavoval 7-percentný podiel, minulý rok sa vyšplhal do výšky 13 %. Podľa odhadov spoločnosti CBRE by si mala každá miliarda dolárov získaná z nákupov cez internet vyžadovať 1 milión m² nových logistických priestorov. Celosvetovo sa očakáva, že tržby z online obchodu sa v nasledujúcich 5 rokoch zvýšia o 1,5 bilióna dolárov, čo znamená aj 1,5 miliárd m² nových logistických priestorov (z toho 298 miliónov m² v rámci Európy).

„Nárast e-commerce bol badateľný už v predošlých rokoch. Vzhľadom na to, že veľa spotrebiteľov zmenilo svoje nákupné návyky aj počas pandémie, v tejto oblasti sme zaznamenali ešte väčší nárast,“ uvádza Jack Cox, výkonný riaditeľ pre oblasť priemyselných a logistických nehnuteľností za EMEA región v spoločnosti CBRE. „Táto situácia si bude vyžadovať vyššie nároky na distribučné a dodávateľské reťazce, ale aj podporu výkonnosti logistických nehnuteľností. Pokiaľ bude základňa takýchto spotrebiteľov aj naďalej rásť, predpokladáme, že úmerne s ňou bude rásť aj sektor logistických nehnuteľností,“ dodáva Cox.

Podľa zistení spoločnosti CBRE má globálne najvyšší pomer penetrácie online obchodu Južná Kórea, a to na úrovni 36 %. Za ňou nasledovali kontinentálna Čína (27 %) a Veľká Británia (24 %). Spoločnosť tiež očakáva, že najväčší nárast tu bude viditeľný aj v najbližších rokoch, pričom v Južnej Kórei by mala do roku 2025 narásť až na 43 %. Čo sa týka trhov v Európe, vysoký podiel online obchodu môžeme očakávať hlavne v Holandsku (26 %) a v Česku (20 %).

„Penetrácia online obchodu postupne narastá aj u nás na Slovensku. Okrem lokálnych online retailerov, ktorí sú už na našom trhu dlhodobo etablovaní, zaznamenávame v poslednom období aj zvýšený záujem nových hráčov, a to najmä z Nemecka či Poľska,“ uvádza Michal Cerulík, riaditeľ oddelenia priemyselných a logistických nehnuteľností, CBRE Slovensko.

Spoločnosť CBRE sa pri svojich predpovediach poukazujúcich na rast tohto sektora zameriavala na faktory, ako napríklad počet obyvateľov žijúcich v mestských oblastiach, pomer používania debetných a kreditných kariet, digitálne zručnosti či infraštruktúra.