Dopravcovia odmietajú spoplatnenie ciest II. a III. triedy

Združenie ČESMAD Slovakia veľmi negatívne vníma koncepciu prípadného spoplatnenia všetkých ciest II. a III. triedy elektronickým mýtom. Tieto cesty majú dĺžku takmer 14.000 km a spolu s dnes spoplatnenými viac ako 2300 km infraštruktúry a zvyškom ciest I. triedy by to znamenalo fakticky spoplatnenie celej cestnej siete na Slovensku.

„Nepriaznivý dopad rozšírenia spoplatnenia by sa prejavil najmä v miestnej regionálnej preprave. Doplatili by na to nielen verejnosťou vnímaní „klasickí“ autodopravcovia, ale výrazne by sa zhoršila ekonomická situácia malým živnostníkov, SZČO a menším lokálnym firmám, keďže v súčasnosti má už ťažká nákladná doprava zo zákona všeobecný zákaz jazdiť po cestách III. triedy a zákaz na cestách II. triedy sa rieši dopravným značením,“ uvádza Pavol Piešťanský, prvý viceprezident združenia ČESMAD Slovakia.

Pre tie dopravné spoločnosti, ktoré sídlia mimo hlavných ciest a sú často významnými zamestnávateľmi v odľahlých regiónoch, a cesty II. a III. triedy využívajú hlavne na presuny techniky do svojho sídla, by nové spoplatnenie v podstate znamenalo nepriame zdanenie polohy firmy v rámci krajiny a ďalšie sťaženie podnikania.

„Rovnako nedostatok parkovísk a odstavných plôch na Slovensku sa spoplatnením ciest II. a III triedy ešte viac zvýrazní a dopravcovia budú nútení parkovať vozidlá na hlavných ťahoch a v mestách, teda mimo odstavných plôch, ktoré štandardne používajú,“ dopĺňa Pavol Hudák, druhý viceprezident združenia ČESMAD Slovakia.

Združenie ČESMAD Slovakia je presvedčené, že pred diskusiou o tom, či spoplatniť takmer celú cestnú sieť na Slovensku pre nákladné vozidlá a autobusy elektronickým mýtom by mali byť poskytnuté odbornej aj bežnej verejnosti výsledky monitorovania ciest II. a III. triedy nulovou sadzbou. „Tak by sa dalo zodpovedne posúdiť, či ďalšie spoplatnenie bude mať skutočný prínos pre cestnú infraštruktúru, alebo bude opäť iba záťažou pre ľudí, ktorí vykonávajú prepravu osôb a nákladu s vozidlami nad 3,5 t,“ uvádza Pavol Piešťanský.

Spoplatnením takmer celej cestnej siete Slovenska sa podľa združenia ČESMAD Slovakia zvýši iba príjem prevádzkovateľa mýtneho systému spoločnosti SkyToll, a nebude to mať pozitívny vplyv na príjem pre samosprávy a následné budovanie, údržbu a opravy siete ciest II. a III. triedy.

„Pripomíname, že sektor cestnej dopravy je na Slovensku jedným z najviac postihnutých krízou spôsobeniu pandémiou COVID-19. Za posledný mesiac poklesli objemy tržieb dopravcov v mnohých prípadoch až o 90 % oproti predchádzajúcemu mesiacu a približne 50 % flotily vozidiel je aktuálne mimo prevádzky. Táto situácia má v týchto dňoch, okrem iného, za následok nevyhnutné prepúšťanie rádovo stoviek zamestnancov v sektore nákladnej aj osobnej dopravy,“ hovorí Pavol Piešťanský, prvý viceprezident združenia ČESMAD Slovakia.

Situácia má podľa združenia ČESMAD Slovakia aj naďalej negatívny trend a úvahy týkajúce sa spoplatnenia ciest II. a III. triedy by boli v rozpore s opatreniami iných členských štátov EÚ, kde práve naopak, štát vytvára podporu pre podnikateľský sektor. „Napríklad len v susednom Poľsku ide o balík opatrení za viac ako 22 miliárd eur v rámci schémy štátnych záruk pre spoločnosti postihnuté koronakrízou,“ uvádza Pavol Hudák, druhý viceprezident združenia ČESMAD Slovakia.

Cestní dopravcovia zastúpení združením ČESMAD Slovakia, v prípade spoplatnenia ciest II. a III. triedy, sú pripravení prijať dôrazné protiopatrenia, aby zabránili ďalšej finančnej záťaži ich podnikania zo strany štátu.