Dodávateľská logistika zažila nárast trhovej kapitalizácie

Keď vypukla pandémia nového koronavírusu, objem prepravy logistických spoločností klesal. Zásluhou e-commerce sa neskôr dodávky do domácností zvyšovali rýchlym tempom. Keď v Číne nariadila vláda prísne hygienické opatrenia, bolo povolené vykonávať iba kuriérske logistické činnosti. Strategická úloha, ktorú dodávateľské spoločnosti hrali počas pandémie nesmierne prispela k nárastu kapitalizácie vybraných spoločností.

Väčšina podnikov v rôznych odvetviach zaznamenala v dôsledku pandémie koronavírusov, ktorá zmrzačila väčšinu ekonomík, prudký pokles trhovej kapitalizácie. Z prehľadu stavu ekonomík vybraných logistických spoločností však vyplýva, že počas pandémie sa odvetviu do určitej miery darilo.

Výrazný vzostup

Údaje, ktoré ponúka spoločnosť Buy Shares, naznačujú, že kumulatívna trhová kapitalizácia desiatich vedúcich verejne obchodovaných logistických spoločností sa medziročne zvýšila o 83,27 %. Podľa údajov mali tieto spoločnosti k 24. augustu 2020 trhovú kapitalizáciu 2,25 bilióna dolárov. Tento rok otvorili s kumulatívnou trhovou kapitalizáciou 1,23 bilióna dolárov, ktorá však do 24. augusta narástla o 1,02 bilióna dolárov. Väčšina spoločností zaradených do vzorky má sídlo v Spojených štátoch a v Ázii.

Prehľad údajov ukazuje, že SG Holding so sídlom v Japonsku mal k 24. augustu najvyššiu trhovú kapitalizáciu, ktorá dosiahla 1,56 bilióna dolárov. Toto číslo predstavuje nárast o 100,05 % oproti 781,3 miliardám dolárov k 1. januáru. Spoločnosť XPO Logistics má na druhej strane najnižšiu trhovú kapitalizáciu na úrovni 7,85 miliárd dolárov, čo od začiatku roka predstavuje nárast „len“ o 7,09 %.

Budúcnosť logistických spoločností

V počiatočných fázach vypuknutia choroby boli podniky nútené dočasne znížiť alebo zastaviť výrobu z dôvodu nedostatku vstupných materiálov od dodávateľov. Pandémia sa priamo dotkla logistických spoločností, pretože existovala naliehavá výzva na ochranu ich pracovníkov aj zákazníkov. Pandémia spôsobila spomalenie logistiky a dopravy. Mnohí odborníci tvrdili, že pre tento sektor je to osud.

Spoločnosti museli predovšetkým zaviesť zdravotné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov. Väčšina logistických firiem bola nútená meniť dodávateľské harmonogramy, dezinfikovať skladovacie miesta, upraviť pracovný čas a poskytnúť finančnú pomoc postihnutým pracovníkom.

Postupný prechod do budúcnosti znamená, že logistické služby a modely dodávok sa musia neustále meniť, aby spĺňali nové ustanovenia v oblasti zdravia a bezpečnosti. Okrem toho je dôležité naďalej počítať s novými normami, ktoré sa objavia po koronavíruse. Ak by totiž neexistovala strategická reakcia na pandémiu, trhový strop pre väčšinu spoločností by sa zmenšoval.

Logistické firmy musia všeobecne očakávať, že náhla sa meniace sa požiadavky dodávateľov sa stanú trvalými. Uvedomujú si, že rozhodujúcu úlohu zohrá ich flexibilita. Poprední hráči v oblasti logistiky budú musieť zosúladiť svoje úsilie s cieľom rozšíriť súčasnú dynamiku a vyvinúť súdržnú reakciu na katastrofy, akou je napríklad súčasný Covid-19.

Justinas Baltrusaitis (autorje redaktor a spisovateľ. Píše články z oblasti bankovníctva, financií, blockchainu a digitálnych aktív)

FOTO: Obrázok od Hessel Visser z Pixabay

Trhová kapitalizácia (mld. USD) 1. Január 2020 24. august 2020
XPO Logistics (USA) 7, 33 8,50
C.H. Robinson (USA) 10,55 13,07
J.B. Hunt Transport Services (USA) 12,20 14,04
ZTO Express (Čína) 18,26 25,17
Deutsche Post AG (Nemecko) 42,02 48,40
Fedex (USA) 38,48 56,95 
CSX Transportation (USA) 55,93 57,46 
UPS (USA) 100,32 138,44
SF Holding (Čína) 164,18 322,25
SG Holdings (Japonsko) 781,30 1 563,00
     

Zdroj: Buyshares.co.uk, Yahoo Finance