Do predstavenstva FM Logistic pre ČR a Slovensko zasadne nový člen

Spoločnosť FM Logistic predstavuje nového člena predstavenstva pre región strednej Európy. Od 1. septembra 2022 sa k tímu pripojil Tadeáš Kos ako prevádzkový riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko. Povinnosti prevzal od Guilhema Vicaireho, ktorý sa bude venovať svojej druhej oblasti zodpovednosti, t. j. obchodným riešeniam. Cieľom týchto zmien vo vedení FM Logistic Central Europe (CE) je posilniť podporu rýchlo sa rozvíjajúcich českých a slovenských trhov.

Tadeáš Kos bude mať ako prevádzkový riaditeľ na starosti všetky skladové aktivity FM Logistic v Českej a Slovenskej republike a bude zodpovedný za rozvoj aktivít s existujúcimi, ale aj novými zákazníkmi.

Tadeáš Kos je v spoločnosti FM Logistic Central Europe nováčikom. V roku 1999 ukončil Obchodnú akadémiu a po skúsenostiach s rodinnou firmou a pozíciou FB (Food & Beverage) manažéra v Manchestri nastúpil Tadeáš v roku 2006 do spoločnosti Dachser Česká republika. Po niekoľkých medzinárodných školeniach absolvoval Dachser Logistic Academy a stal sa certifikovaným manažérom zmluvnej logistiky a postupom času zastával pozície riaditeľa pobočky, konateľa spoločnosti Dachser s.r.o. a manažéra zmluvnej logistiky pre český trh.

Počas tohto obdobia bol Tadeáš vedúcim projektu alebo sa osobne zapojil do mnohých národných a medzinárodných projektov (Čína, Nemecko, Francúzsko, Slovensko) a bol priamo zodpovedný za 3 prevádzkové miesta v Českej republike. V období pandémie Covid (2020-2022) nakrátko nastúpil do spoločnosti Alza SK (e-commerce) ako prevádzkový manažér pre logistické lokality na Slovensku a do spoločnosti VCHD Cargo (doprava) ako vedúci pobočky.

Súčasné zloženie vrcholového manažmentu spoločnosti FM Logistic pre región strednej Európy:

  • Yannick Buisson, výkonný riaditeľ pre strednú a západnú Európu
  • Rafal Wozniak, prevádzkový riaditeľ, Poľsko
  • Tadeáš Kos, prevádzkový riaditeľ, Česká republika a Slovensko
  • Tomasz Oczkowski, vedúci predaja a marketingu pre strednú Európu
  • Guilhem Vicaire, riaditeľ pre obchodné riešenia v strednej Európe, do ktorého kompetencií patria IT, návrh riešení a riadenie projektov, inovácie, údržba, udržateľnosť a QHSE
  • Piotr Palmowski, vedúci oddelenia ľudských zdrojov pre strednú Európu
  • Marta Zonik, finančná riaditeľka pre strednú Európu, ktorá je zodpovedná aj za právne a nákupné oddelenie
  • Jacek Oraczewski, riaditeľ pre dopravu v strednej Európe