DKV Mobility získala zlatú medailu EcoVadis za trvalú udržateľnosť

Spoločnosť DKV Mobility, jeden z popredných európskych poskytovateľov služieb mobility, získala od EcoVadis, jednej z najrenomovanejších nezávislých organizácií pre hodnotenie udržateľnosti na svete, zlatú medailu za prínos k udržateľnosti za rok 2021. Týmto ocenením sa spoločnosť DKV Mobility zaradila medzi tri percentá najlepších spoločností v kategórii „Poskytovanie ostatných služieb spoločnostiam a podnikom“ a medzi päť percent najlepších z viac ako 85 000 spoločností, ktoré boli hodnotené globálnym poskytovateľom služieb hodnotenia udržateľnosti. Nové hodnotenie je o 22 bodov vyššie ako v predchádzajúcom roku, čím sa DKV posunulo z bronzovej na zlatú priečku.

„Sme hrdí na to, že patríme medzi 5 percent spoločností, ktoré EcoVadis hodnotí najlepšie,“ hovorí Marc Erkens, vedúci oddelenia udržateľnosti, novej mobility a verejných záležitostí, a dodáva: „Snažíme sa zabezpečiť, aby udržateľnosť bola súčasťou všetkého, čo robíme – v našich riešeniach pre zákazníkov, v našich obchodných procesoch, vo vzťahoch so zamestnancami a v našich sociálnych aktivitách v rámci našich komunít. Zlaté hodnotenie od EcoVadis dokazuje, že sme na správnej ceste k dosiahnutiu nášho firemného cieľa: urýchliť transformáciu smerom k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.“

Na čo sa zameriava hodnotenie EcoVadis

Hodnotenie EcoVadis sa zameriava na štyri oblasti: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné získavanie zdrojov. Metodika je založená na medzinárodných štandardoch udržateľnosti (Global Reporting Initiative, United Nations Global Impact, ISO 26000). Na hodnotenie udržateľnosti dohliada vedecký výbor zložený z odborníkov na trvalú udržateľnosť a dodávateľský reťazec.

Spoločnosť EcoVadis bola založená v roku 2007 a je najväčším poskytovateľom hodnotenia udržateľnosti podnikov s globálnou sieťou viac ako 85 000 hodnotených spoločností z vyše 160 krajín a 200 odvetví.