DHL Supply Chain prináša nový priemyselný štandard pre e-commerce

Rozmach elektronického obchodovania počas globálnej pandémie koronavírusu zvýšil dopyt po zásielkovom obchode a online maloobchode v celej Európe, čo spôsobilo, že značkové predajne a menšie predajné platformy museli začať hľadať spôsob ako konkurovať veľkým spoločnostiam zameraným na maloobchodný trh. Ako reakciu na túto situáciu DHL Supply Chain, líder v oblasti zmluvnej logistiky a súčasť Skupiny Deutsche Post DHL, ponúka online maloobchodníkom prístup k svojim 30 distribučným centrám. Tieto strategicky umiestnené prevádzky v blízkosti mestských centier a balíkových centier ponúkajú špeciálne služby zamerané na spracovanie, vychystávanie, balenie a prepravu online objednávok.

Na tomto vysoko konkurenčnom trhu hrá rýchlosť dodania spolu s cenou produktu zásadnú úlohu pri rozhodovaní spotrebiteľov. Čoraz viac zákazníkov očakáva, že dostane objednávku už nasledujúci deň, čo znamená, že blízkosť skladu predávajúceho k miestu kupujúceho je kľúčovým faktorom. Práve tu má DHL Supply Chain umiestnené svoje distribučné centrá, aby zákazníkom poskytovali jedinečné služby.

“Malé a stredne veľké podniky zvyčajne nie sú prítomné vo všetkých európskych krajinách, čo ich robí menej dostupnými pre spotrebiteľov a trhy. Aj pre väčších maloobchodníkov je zabezpečenie takýchto prevádzok často finančne náročné z hľadiska cash flow alebo je to pre nich nerentabilné. V reakcii na danú situáciu preto ponúkame predajcom a online obchodom riešenia zabezpečované cez naše distribučné siete”, vysvetlil Hendrik Venter, generálny riaditeľ DHL Supply Chain MLEMEA. “To umožňuje zákazníkom prístup ku všetkým našim zriadeným službám spôsobom, ktorý je flexibilný a prispôsobený ich potrebám. Dokážeme poskytnúť podporu zákazníkom naprieč celým dodávateľským reťazcom – počnúc príjmom a naskladnením, cez vychystávanie a balenie, dodanie do koncového bodu, až po spracovanie vratiek. Zákazníci osobitne oceňujú, ako flexibilne dokážeme tieto operácie rozšíriť na základe skutočných objemov objednávok a to na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni.”

Vo svetle Brexitu sa nová príležitosť stala pre spoločnosti vo Veľkej Británii a EÚ ešte dôležitejšou: “Chápeme potreby našich zákazníkov a požiadavky ich konečných spotrebiteľov, ktoré si vyžadujú bezproblémové e-commerce riešenia, či už s Brexitom alebo bez Brexitu. A to je presne naším cieľom,” povedal José Nava, generálny riaditeľ DHL Supply Chain UK & Ireland. Následne dodal: „S výzvami Brexitu a globálnym dopadom koronavírusu sa naši zákazníci snažia o budovanie odolnejších, no zároveň flexibilnejších dodávateľských reťazcov, ktoré sú schopné reagovať na fluktuáciu objemov a potenciálne prekážky v globálnom obchodovaní. Platí to aj pre spoločnosti v rámci EÚ, ktoré chcú očakávania svojich zákazníkov vo Veľkej Británii naplniť najefektívnejším spôsobom. Potreba znižovať mieru závislosti na jednotlivých trhoch a disponovať zásobami na viacerých miestach boli urýchlené pandémiou, a nebude tomu inak ani v  budúcnosti. Blízkosť trhu a dostupnosť škálovateľného riešenia distribučnej siete prinesie obrovské výhody.“

Združovaním viacerých zákazníkov v centrálnych distribučných centrách DHL sa maloobchodníkom a spoločnostiam otvárajú možnosti stratégie predaja priamym zákazníkom, pričom môžu profitovať z benefitov a sily Európskej distribučnej siete /The European Fulfillment Network/. Výrazne sa zlepší ich schopnosť poskytovať druh rýchlej a transparentnej prepravy podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov. Zároveň im poskytuje presne taký typ flexibility, aký maloobchodníci potrebujú. “Zistili sme, že Európske distribučné centrum spoločnosti DHL je pre nás ideálnym riešením, keďže sme začali obchodovať v oblasti e-commerce s koncovými zákazníkmi v Nemecku a plánujeme sa pomocou tohto produktu rýchlo rozšíriť na niekoľko európskych trhov,“ uviedol Manav Bhandari, generálny riaditeľ spoločnosti Jamoona.

Zákazníci si môžu rozsah služieb modulárne prispôsobiť podľa regiónu a/alebo krajiny v závislosti od svojich potrieb a vďaka rýchlym možnostiam implementácie ich môžu škálovať tak, aby zodpovedali objemom objednávok. Kľúčom je silné regionálne zastúpenie DHL Supply Chain na všetkých významných európskych trhoch vrátane Veľkej Británie. Správne nastavený distribučný model môže mať významný vplyv na hospodársky výsledok organizácie. Jeden zo zákazníkov modelu znížil svoje náklady o 30 %, a to najmä vďaka preprave za domáce prepravné sadzby namiesto medzinárodných. Zákazníci, ktorí využívajú toto vysoko flexibilné riešenie distribučnej siete už zaznamenali výraznú úsporu nákladov spolu so zlepšenými dodacími lehotami. Používatelia Európskej distribučnej siete DHL Supply Chain tak profitujú z nesmiernej flexibility využívania modulárnych služieb a zároveň sa stávajú atraktívnejšími pre koncových zákazníkov vďaka rýchlejšej a transparentnejšej preprave.

Ako globálny líder v oblasti 3PL logistiky, spoločnosť DHL Supply Chain spolupracuje so zákazníkmi na vývoji viackanálovej stratégie, rýchlom škálovaní a optimalizácii vykonávania so zreteľom na spokojnosť zákazníka od momentu objednania až po dodanie. Zákazník ťaží z popredných odborných znalostí v oblasti elektronického obchodovania a bezkonkurenčných schopností plnenia spoločnosti DHL so zreteľom na environmentálnu stopu pri preprave koncovému zákazníkovi.