DHL Supply Chain na Slovensku bola ocenená ako Top Employer 2022

DHL Supply Chain, špecialista na zmluvnú logistiku v rámci Skupiny Deutsche Post DHL, získala prestížne ocenenie Top Employer 2022 na Slovensku. Toto osvedčenie je výsledkom nezávislého hodnotenia Top Employers Institute, získajú ho len tie spoločnosti, ktoré splnia prísne kritériá v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a zároveň úspešne prejdú nezávislým auditom.

„Ocenenie Top Employer 2022 je dôkazom, že budovanie organizácie, ktorá podporuje svojich zamestnancov, umožňuje ľuďom rozvíjať a rozširovať ich zručnosti a kompetencie a zároveň podporuje rôznorodosť tímov, je v súčasnosti kľúčovým faktorom úspechu. Sme nesmierne hrdí na našich zamestnancov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť aj v náročných časoch. Našou snahou bude naďalej udržiavať pracovné prostredie, ktoré je inkluzívne, kde cítime podporu, dôveru, prepojenie a nastavovať tak vysoké štandardy v odvetví logistiky,“ vysvetľuje Piotr Okurowski, riaditeľ DHL Supply Chain na Slovensku..

Firmy, ktoré boli certifikované ako Top Employer, sa usilujú o zlepšovanie pracovného sveta. Ich pozornosť sa zameriava na zamestnancov, ktorým ponúkajú výnimočné pracovné prostredie a skvelé možnosti pre profesijný rozvoj. Top Employers Institute skúma spoločnosti na základe ich údajov, ktoré poskytnú v prieskume HR Best Practices Survey. Dotazník zahŕňa šesť okruhov z oblasti ľudských zdrojov s dvadsiatimi témami, medzi ktoré patrí okrem iného zamestnanecká stratégia, pracovné prostredie, získavanie talentov, vzdelávanie, celková pohoda zamestnancov či diverzita a inklúzia.

„Napriek náročnej situácii, ktorá rovnako ako v predošlom roku významne ovplyvňovala podniky na celom svete, DHL Supply Chain Slovensko aj naďalej ukazuje, že je pre ňu prioritou udržovať pre svojich zamestnancov vynikajúce podmienky na pracovisku. DHL pokračuje v úspešnom prekonávaní výziev v meniacom sa svete práce a súčasne neúnavne pracuje na tom, aby pozitívne ovplyvňovala životy svojich zamestnancov,“ dopĺňa generálny riaditeľ spoločnosti Top Employers Institute, David Plink.