DHL Supply Chain je opäť lídrom medzi poskytovateľmi logistických služieb

Spoločnosť DHL Supply Chain, špecialista na zmluvnú logistiku v rámci koncernu Deutsche Post DHL Group, bola v správe Magic Quadrant pre globálnych nezávislých poskytovateľov logistických služieb 2022 už po siedmykrát v rade označená za lídra v globálnom merítku.

Gartner Inc. poskytuje vedúcim pracovníkom a ich tímom realizovateľné, objektívne poznatky. Vo svojej štúdii každoročne posudzuje globálnych nezávislých poskytovateľov logistických služieb z hľadiska ucelenosti ich vízie vrátane schopnosti ju uskutočňovať v jednom zo štyroch kvadrantov – poskytovatelia v medzerách na trhu, vizionári, vyzývatelia alebo lídri na trhu. V aktuálnej analýze boli spoločne hodnotené dve divízie DHL, DHL Supply Chain a DHL Global Forwarding.

„Vzhľadom k silnému nárastu obratu v oblastiach e-commerce a online predaja v priebehu pandémie i k najnovším neistotám na rôznych globálnych obchodných trasách, je naše zameranie na potreby zákazníkov, poskytovanie agilných logistických služieb a trvalá udržateľnosť ešte dôležitejšie ako doteraz. Povedomie o službách DHL vzrástlo exponenciálne. Naše logistické služby a naše portfólio pre dodávateľské reťazce už dávno nie je pojmom len pre odborníkov z nášho odvetvia, ale aj pre širokú verejnosť. Gartner definuje ‚lídra‘ ako poskytovateľa, ktorý efektívne realizuje svoju víziu a je dobre pripravený na budúcnosť. Sme presvedčení, že sme dosiahli toto ocenenie zásluhou 170 000 zamestnancov divízie DHL Supply Chain na celom svete, ktorí podávajú mimoriadny výkon, aby zmiernili a odstránili poruchy v dodávateľských reťazcoch, s ktorými sú konfrontovaní naši zákazníci po celom svete. V poradí siedme ocenenie pre lídra, ktoré sme získali od spoločnosti Gartner v jej hodnotení Magic Quadrant, je výsledkom našej spoľahlivosti a vychádza z pridanej hodnoty služieb poskytovaných našimi divíziami rôznym odvetviam, pre ktoré je DHL k dispozícii ako spoľahlivý partner,“ vyzdvihuje zo svojho pohľadu najsilnejšie stránky DHL Oscar de Bok, generálny riaditeľ spoločnosti DHL Supply Chain.

„Aktuálny rast o viac než 23 percent oproti minulému roku len v našom segmente e-commerce ukazuje, ako dynamicky sa vyvíja táto časť nášho portfólia služieb. Pre úspešnú realizáciu objednávok v e-commerce a riadenie vratiek, ako aj pre dobrú podporu našich zákazníkov v rôznych odvetviach v tomto rýchlo rastúcom segmente trhu je nevyhnutné perfektné riadenie dodávateľského reťazca. Rozhodujúcim faktorom boli naši motivovaní zamestnanci, ktorých dopĺňa a podporuje naša solídna, obchodne úspešná agenda digitalizácie. Tým sa na väčšine rozvinutých trhov pozitívne odlišujeme od konkurentov. Tieto výsledky považujeme za potvrdenie strategického plánu spoločnosti DHL, ktorý zahŕňa široké komerčné využívanie nových technológií v našich skladovacích a prepravných činnostiach a tiež osvedčenú agendu, s ktorou pomáhame zákazníkom dosahovať ich ciele v oblastiach spoločenskej zodpovednosti a ekologickej udržateľnosti. Zaväzujeme sa k trvale udržateľnému rastu ako z perspektívy ochrany životného prostredia, tak aj zamestnancov,“ dopĺňa Patrick Kelleher, riaditeľ globálneho rozvoja v spoločnosti DHL Supply Chain.