DHL investuje 8,3 mil. USD do areálu v Johannesburgu

Nový objekt, zameraný na upevnenie pozície v Juhoafrickej republike, bude stáť v zóne Skyparks Business Estate, v blízkosti medzinárodného letiska O. R. Tambo.

„Aj keď je ešte príliš skoro na úplné zhodnotenie ekonomických dôsledkov súčasnej pandémie, dôveru v investovanie posilňuje naše rozmanité portfólio služieb a dlhoročné postavenie v Afrike. Pretože svetová zóna voľného obchodu smeruje k ekonomickej integrácii, naša päťročná stratégia, zameraná na zvýšenie našich základných obchodných ponúk a urýchlenie digitalizácie, podporí náš rast v regióne Južnej Afriky,“ hovorí Clement Blanc, výkonný riaditeľ DHL Global Forwarding v Juhoafrickej republike.

Nový logistický areál je dvakrát väčší ako súčasné zariadenie. Jeho súčasťou je sklad s rozlohou 10.000 m², ktorý konsoliduje všetky požiadavky zákazníkov na skladovanie. K dispozícii bude exkluzívne a špecializované zariadenie pre chladiace reťazce určené na manipuláciu s produktmi prírodných a zdravotníckych výrobkov.

Sklad bude podporovať aj ďalšie služby s pridanou hodnotou vrátane cross-dockingu a skladovania pre leteckú, námornú i cestnú nákladnú dopravu. „Nové zariadenie, postavené na mieru podľa našich špecifikácií a umiestnené v blízkosti letiska, dopravných tepien a pribúdajúcich priemyselných parkov bude pre DHL v krajine znamenať výraznú zmenu,“ konštatuje C. Blanc.

Foto: Africa Logistics