DB Schenker zavádza logistickú službu pre batérie

Expertné scenáre predpokladajú, že do roku 2030 bude celosvetovo na cestách viac ako 130 miliónov elektrických vozidiel. Zatiaľ čo energia a dostupnosť batérií sú kľúčom k tejto zmene prepravy, výrobcovia čelia novým logistickým výzvam v riadení ich dodávky. Doprava, vrátenie a recyklácia sú veľmi zložité z dôvodu ich klasifikácie ako nebezpečného tovaru a prísnych právnych požiadaviek na prepravu a skladovanie batérií.

DB Schenker teraz zaviedol novú a špecializovanú službu, ktorá kombinuje individuálne národné a medzinárodné nariadenia týkajúce sa typov batérií a spôsobov dopravy. Ako plne integrovaný poskytovateľ služieb ponúka DB Schenker všetky druhy dopravy, ako aj riešenia na mieru pre celý životný cyklus batérií. Zahŕňa to prichádzajúcu prepravu materiálov s kontrolovanou teplotou do výrobných závodov a odchádzajúcu prepravu hotového tovaru v schválenom a označenom obale nebezpečného tovaru.

V súlade s environmentálnymi normami umožňuje DB Schenker aj skladovanie batérií oddelene od iného horľavého tovaru. Najmä lítiové batérie sa vždy uchovávajú na suchom a dobre vetranom mieste. DB Schenker uskutočňuje aj bezprašné skladovanie, popredajné služby a všetku príslušnú prepravnú dokumentáciu. Spätnou logistikou je recyklácia alebo likvidácia batérií podľa vnútroštátnych právnych predpisov a v úzkej spolupráci s vybranými partnermi, vrátane poškodených batérií.

Kombináciou individuálnych riešení nákladov na celé nákladné vozidlo a osobitných dohôd je podniková jednotka pozemnej dopravy DB Schenker schopná pokryť 98 % dopytu po pozemných službách pre nebezpečný náklad, vrátane batérií. Morská nákladná preprava batérií sa môže kombinovať s infraštruktúrou pre pozemnú dopravu, čím spĺňa najvyššie normy pre komplexné riešenia dodávateľského reťazca od domu k domu.

Keďže letecká nákladná doprava je najrýchlejšou možnosťou prepravy tovaru na miesto určenia, DB Schenker neustále pracuje na akceptovaní prepravy batérií na dôležitých trasách. Viac ako 100 vlastných prevádzok leteckej nákladnej dopravy spoločnosti DB Schenker po celom svete ponúka štandardy FSR-A (požiadavky na zabezpečenie zariadení), čo je najvyššia úroveň bezpečnostnej certifikácie v tomto odvetví.

Vďaka prístupu k rozsiahlej sieti DB Cargo spájajú spojenia intermodálnej železničnej dopravy miesta výroby batérií v Európe a v Číne s konečnými zákazníkmi v rôznych európskych krajinách. Multimodálne riešenie DB Schenker umožňuje nižšie dopravné náklady v porovnaní s leteckou nákladnou dopravou a kratšie dodacie lehoty v porovnaní s námornou dopravou. Okrem železničnej dopravy zahŕňa rozsah služieb pred a po preprave nákladnými automobilmi aj prekládky cez terminály a rôzne ďalšie činnosti, napríklad monitorovanie kvality, dokumentácia a colné odbavenie.

Foto: seanews