DB Schenker spúšťa novú kamiónovú linku z Číny do ČR

Prepravy tovaru z Ázie do Európy sa dlhodobo stretávajú s nedostatkom prepravných kapacít na železnici a preťaženými námornými terminálmi. DB Schenker preto v máji spustil novinku v podobe kamiónovej linky z Číny do Českej republiky. Zákazníci o alternatívnu možnosť prepravy z Číny prejavili veľký záujem.

Väčšina prepráv z Číny do Európy sa historicky realizovala námornou cestou. V období pandémie s rastom dopytu po týchto prepravách rovnako rástla aj ich cena, ktorá je teraz na historických maximách. Kvôli preťaženým námornom terminálom tiež zásielky naberali veľké meškanie. Rad tamojších výrobcov preto svoj tovar presunul z lodí na vlaky. Železničné prepravy však tiež čoskoro narazili na svoje kapacitné limity, k čomu negatívne prispeli nespoľahlivé cestovné poriadky, nedostatok železničných kontajnerov alebo obmedzenie prepráv niektorých typov tovaru.

Logistická spoločnosť DB Schenker preto zákazníkom najnovšie ponúka priamu kamiónovú linku z Číny, ktorá do Českej republiky vedie po preverenej trase cez Rusko, Bielorusko a Poľsko. V Číne prepravu zabezpečuje lokálny dopravca, ktorý zásielku dovezie na hranice s Ruskom, kde je počas jedného dňa cez colný sklad preložená na kamión. Ten následne tovar dovezie až na vykládku zákazníkovi do ČR. Po celú dobu preprava prebieha v rámci medzinárodnej siete DB Schenker.

Štandardná preprava s objemom 33 paliet s maximálnou hmotnosťou 22 ton trvá 2 týždne a je vhodná pre široké spektrum tovaru. Pri týchto prepravách je len nutné počítať so zamluvením slotu pre prekládku na hraniciach s predstihom cca 2-3 týždne. Potom už kamión ide priamo bez ďalšieho zdržania na hraniciach. Hlavná preferovaná prepravnž trasa dlhá vyše 13 000 km vedie cez hraničný prechod Manzhouli / Zabajkalsk, ďalšou možnosťou vhodnú pre prepravu lítiových batérií je trasa cez čínsko-kazašský prechod Alaskanou / Dostyk.

„Zvláštna doba si žiada neštandardné riešenia. Vzhľadom k vyťaženiu obvyklých prepravných ciest z Číny je na trhu o túto alternatívu veľký záujem. Dúfame, že sa kamiónová linka z Číny stane súčasťou štandardnej ponuky, ktorá čiastočne uľahčí toky tovarov z celej juhovýchodnej Ázie do strednej Európy,“ hovorí Tomáš Holomoucký, riaditeľ spoločnosti DB Schenker v Českej republike.