DB Schenker so Scaniou zaistia bezfosílnu prepravu na ostrove Gotland

Najväčší švédsky ostrov Gotland zásadným spôsobom investuje do udržateľnosti a stanovil si cieľ, že sa do roku 2040 zaobíde bez fosílnych palív. To je o päť rokov skôr, než je národný záväzok celého Švédska. Jedným z krokov je, že všetku distribučnú prepravu na ostrove preberá spoločnosť DB Schenker Åkeri AB a s pomocou Scanie zaistí, že nebude využívať fosílne palivá.

Súčasťou premeny prepravného systému v réžii DB Schenkeru sú štyri batériové elektrické distribučné vozidlá Scania 25 P a dva plug-in hybridy (PHEV). Ambíciou Gotlandu je stať sa tým najpokrokovejším ostrovom na svete, čo sa týka udržateľnosti. DB Schenker tak v jednom kroku prevezme distribučný systém a zároveň v ňom prestane používať fosílne palivá.

Namiesto klasickej nafty zaistí DB Schenker pre plug-in hybridné vozidlá hydrogenovaný rastlinný olej (HVO), na ktorý môžu bežať všetky moderné dieselové motory Scania vyrobené od roku 2010. Tento typ paliva je možné vyrábať aj z odpadových olejov a tukov a v porovnaní s fosílnou naftou prináša až 90% úsporu emisií CO2.

„Elektrické vozidlá už prevádzkujeme naprieč Švédskom a vieme, ako fungujú. Teraz sme ale prikročili k ďalšiemu kroku a elektrifikujeme distribúciu v rámci celého regiónu, čo už skutočne niečo znamená. Okrem toho získame cenné znalosti z prevádzky elektrifikovaných vozidiel v najrôznejších typoch situácií: ako v mestských oblastiach s mnohými zastaveniami a rozjazdmi, tak na vidieku, kde musí zvládnuť vzdialenosti presahujúce 300 kilometrov,“ hovorí Viktor Strömbland, riaditeľ zastúpenia DB Schenker.

„Je to veľmi dobrý pocit, vybudovať na Gotlande bezfosílny a takmer bezemisný distribučný systém. Unikátnou záležitosťou na tejto investícii je to, že sa rovno ujmeme celej distribučnej oblasti,“ dopĺňa Jonas Jävert, riaditeľ pre inovácie a nákup, Schenker Åkeri.

Scania má zákazníkov, ktorí v najrôznejších geografických oblastiach testujú rozličné možnosti nasadenia batériových elektrických vozidiel. Veľkosť Gotlandu nahráva možnosti elektrifikácie prepravného systému.

„To, s čím prichádza DB Schenker na Gotlande, teda s bezfosílnym prepravným systémom v unikátnom prostredí, nás môže naučiť veľa o výzvach a možnostiach, ktoré sa objavia, keď niekto pristúpi k elektrifikácii celého distribučného centra. Do budúcnosti vidíme rovnaký potenciál aj v rámci medzinárodnej flotily vozidiel DB Schenker,“ vysvetľuje Evalena Falck, predajná riaditeľka Scania pre oblasť strategických zákazníkov.

Proces elektrifikácie v rámci flotily nákladných vozidiel DB Schenker prebieha rýchlo, celosvetovým cieľom firmy je, že všetky typy prepráv, ktoré zaisťuje – námorná, letecká i pozemná – budú klimaticky neutrálne do roku 2040. Spoločnosť ale pracuje na tom, aby tento cieľ dosiahla ešte skôr. Firma v tomto smere zdieľa svoju víziu so Scaniou: chce byť o krok vpred a urýchliť odklon od fosílnych palív.