DB Schenker optimalizuje kapacitu algoritmom BinPACKER

Spoločnosť DB Schenker využíva interné inovácie v oblasti IT na zabezpečenie vyššej efektívnosti a menšieho prázdneho priestoru vo všetkých druhoch dopravy. Vďaka novému algoritmu BinPACKER môžu logistickí experti DB Schenker optimalizovať proces plánovania načítania tak, aby ukladal rôzne veľké objekty na seba, čím dokonale využije obmedzený priestor. Maximalizácia využitia kapacity pomocou jedinečnej 3D inteligencie BinPACKER výrazne znižuje náklady a emisie.

BinPACKER vyvinula jednotka globálnej dátovej stratégie a analýzy spoločnosti DB Schenker. Matematické algoritmy sa používajú na výpočet najefektívnejšieho riešenia nakládky komodít pre námornú dopravu, nákladné automobily alebo palety v skladoch. Nástroj obsahuje podrobné pokyny, 3D vizualizáciu rozloženia načítania a jemné doladenie jednotlivých balíkov na jeden ťah. Zákazníci majú úžitok zo zvýšenej efektívnosti, ako aj z rýchlejšej a transparentnejšej tvorby cien.

BinPACKER možno použiť aj na výpočet meračov nakladania nákladných vozidiel v LTL alebo na účely cenovej ponuky. Prvú verziu programu BinPACKER už používajú pracovníci spoločnosti DB Schenker. Algoritmus na optimalizáciu nakládky vyvinuli a optimalizovali odborníci z prevádzok na niekoľkých miestach spoločnosti DB Schenker. V prípade  dispečerov a riadiacich nakládky kontajnerov a nákladných vozidiel sa preukázalo, že BinPACKER pomáha zvyšovať využitie kontajnerov až o 10 %, čo nie je len nákladová výhoda, ale aj merateľný príspevok k ochrane životného prostredia.

Foto: Fin