DB Schenker a Lufthansa spúšťajú CO2 neutrálne lety

V nedeľu 29. novembra 2020 sa uskutočnil prvý komerčný nákladný let, ktorého spotrebu paliva úplne pokrylo tzv. udržateľné letecké palivo (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Boeing 777F spoločnosti Lufthansa Cargo s označením LH8406 odletel o 8:10 z Frankfurtu do Šanghaja, odkiaľ sa následne do hesenskej metropoly vrátil. Tento prvý CO2 neutrálny nákladný let bol uskutočnený vďaka spolupráci spoločností DB Schenker a Lufthansa Cargo, ktoré pri ňom okrem iného prepravili tovar spoločnosti Siemens Healthineers.

Spoločnosti DB Schenker a Lufthansa Cargo sa v novembri 2020 zaviazali k udržateľnej leteckej doprave a zhodli sa v otázkach životného prostredia a na ich spoločnej podpore – vrátane odklonu od fosílnych palív v nákladnej leteckej doprave.

“Napriek najťažšej kríze, ktorá kedy zasiahla letecký priemysel, sa spoločnosti Lufthansa Cargo a DB Schenker postavili čelom k zodpovednosti za ochranu klímy a vypravili svoj prvý nákladný let z Frankfurtu do Šanghaja s využitím úplne udržateľného alternatívneho paliva. To je dôležitý signál, že spoločnosti hľadia do budúcnosti napriek všetkým obavám a prijímajú dôležité kroky na zabezpečenie ekologickejšej leteckej dopravy,” hovorí Andreas Scheuer, spolkový minister dopravy a digitálnej infraštruktúry.

“Čo sa týka ochrany životného prostredia v nákladnej leteckej doprave, sme už ďalej, ako si mnohí myslia, čo môžeme dokázať historicky prvým CO2 neutrálnym nákladným letom. So začiatkom letného letového poriadku roku 2021 bude spoločnosť DB Schenker ponúkať CO2 neutrálne letecké prepravy v rámci štandardnej ponuky služieb. DB Schenker je ako poskytovateľ logistických služieb prostredníkom medzi výrobcami tovaru a aerolinkami, vďaka čomu môžeme princípy ochrany klímy uvádzať do praxe. Som presvedčený, že po tzv. zelených prepravách je veľký dopyt a teším sa, kto nás v tomto smere bude nasledovať,” hovorí Jochen Thewes, CEO spoločnosti DB Schenker.

“Týmto letom sa zaväzujeme k intenzívnejšiemu výskumu a využívaniu udržateľného leteckého paliva, aby sa práve tohto alternatívneho paliva v budúcnosti vyrábalo dostatočné množstvo. Okrem investícií do modernej nákladné flotily prispieva náš záväzok k CO2 neutrálnemu letu tiež k plneniu Cieľov udržateľnosti OSN v oblasti klímy. Spoločnosť Lufthansa Cargo berie svoju spoločenskú zodpovednosť veľmi vážne a aktívne prijíma opatrenia, aby túto zodpovednosť splnila a uľavila tak životnému prostrediu,” vysvetľuje Peter Gerber, CEO spoločnosti Lufthansa Cargo.

Označenie Sustainable Aviation Fuel (SAF) odkazuje na udržateľný, syntetický kerozín. V súčasnej dobe sa vyrába hlavne z biomasy, ako napríklad z udržateľných alebo recyklovateľných rastlinných a kuchynských olejov. V budúcnosti budú k dispozícii aj obnoviteľné palivá, ktoré nie sú na rastlinnej báze. Najznámejším výrobným procesom je takzvaný koncept “power-to-liquid” (PTL) založený na obnoviteľné elektrine, vode a CO2.

Využívaním SAF sa úplne predíde emisiám CO2 z letu s bežným leteckým benzínom. Počas spaľovania v motore sa uvoľňuje iba CO2, ktorý bol predtým odstránený z atmosféry, napríklad rastom rastlín. SAF je teda prvou skutočnou alternatívou k leteckým palivám na fosílnej báze a tiež kľúčom ku klimaticky nezávadnej a CO2 neutrálnej leteckej prevádzke.

Spoločnosti DB Schenker a Lufthansa Cargo sa navyše podieľajú na projektoch zalesňovania ako kompenzácie emisií CO2 a ostatných skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri výrobe biomasy, spracovanie alebo prepravách SAF. Tým je zaistené, že lety sú z hľadiska skleníkových plynov skutočne neutrálne.

SAF možno pridávať do bežného leteckého petroleja ako takzvané prídavné palivo, a je preto praktické a vhodné pre každodenné použitie bez nutnosti úprav lietadla alebo dodávateľského reťazca. Z tohto dôvodu je do systému doplňovania paliva na frankfurtskom letisku zapracováva množstvo SAF zodpovedajúce požiadavkám na palivo pre lety z Frankfurtu do Šanghaja a späť. Každé lietadlo, ktoré je z tohto systému natankované, tak spotrebuje aj malé množstvo SAF.