Daniel Knaisl, Geis: Úspech závisí od rýchlej reakcie

Posledné dva roky je celá spoločnosť pod vplyvom dopadov pandémie COVID-19. Prežili sme udalosti, aké sme si predtým ani nedokázali predstaviť – zatváranie obchodov, prerušovanie výroby, zákazy voľného pohybu a nedostatok mnohých druhov tovaru alebo súčiastok do výroby. Uprostred toho všetkého sme všetci boli úplne závislí na doprave. Ako sa so všetkými nečakanými problémami dokázal vyrovnať svet logistiky? Na to sme sa pýtali Daniela Knaisla, konateľa spoločnosti Geis SK. (na fotke)

Stále nekončiace turbulentné obdobie je označované ako kríza. Každá kríza však okrem mnohých problémov súčasne vytvára aj nové príležitosti. Ako vidíte, pri spätnom pohľade, posledné dva roky z pohľadu spoločnosti Geis?

Každá náhla zmena, na ktorú treba rýchlo reagovať, generuje ako riziká, tak aj príležitosti. Ten, kto vie rýchlo reagovať a vzniknutej situácii sa prispôsobiť, má šancu na úspech. Aj my sme museli veľmi rýchlo reagovať, zaviesť mnoho nových opatrení a vyrovnať sa s náhlymi zmenami, ako bolo napr. zatvorenie kamenných obchodov mnohých našich klientov na jednej strane a boom e-commerce na strane druhej. Táto skúsenosť nás rozhodne posilnila a to, že sme to zvládli dobre, dokazujú aj naše dobré výsledky za uplynulé dva roky.

Logistika bola v poslednej dobe postavená pred mnoho nových problémov vyžadujúcich si neštandardné riešenie. V ktorej oblasti ste podľa vášho názoru boli obzvlášť úspešní?

Úspešní sme rozhodne boli v rýchlej reakcii na vzniknutú situáciu – od zaistenia zásobovania oblastí a miest, úplne uzavretých od okolitého sveta, cez rýchle zaistenie dodatočných kapacít v našich skladových logistických projektoch pre e-commerce, kde došlo doslova k explózii počtu objednávok, až po riešenie extrémne zložitej situácie v námornej preprave.

Vládne opatrenia, podporujúce odvetvie stagnujúce v dôsledku krízy, a to nielen u nás, ale prakticky v celej Európe, v podstate zmrazili trh pracovných síl. Pritom na oblasť logistiky má veľký vplyv sezónnosť a je veľmi závislá na častej potrebe rýchleho náboru krátkodobo aj strednodobo zamestnávaných pracovníkov. Ako sa vám to darilo a darí zvládať?

Situácia na pracovnom trhu logistiky je naďalej komplikovaná. Vedľa zvýšenej nemocnosti, karantén a OČR aj mnoho zahraničních pracovníkov odišlo do svojej vlasti. Najhoršia a dlhodobo neúnosná situácia je v segmente skladník, vodič. Záujem mladších ľudí o šoférovanie náklaďáku resp. vysokozdvižného vozíka je prakticky mizivá naprieč celým Slovenskom. Z toho dôvodu vzniká veľký tlak na kvalitu vozového a manipulačního parku a hlavne mzdové pnutie z dôvodu udržateľnosti starých kádrov. Pevne verím, že jedine vylepšovaním pracovných prostriedkov a podmienok  oslovíme tuzemských pracovníkov. Pokiaľ sa neprelomí tato situácia bude nám hroziť realizácia pracovných náborov v zahraničí menej vyspelom než stredná Európa. Všetky tieto opatrenia budú mať vplyv na výstupnú cenu realizovaných služieb v logistike.

Logistika v poslednej dobe čelí rastu cien pohonných hmôt a obalových materiálov, ktorých je často aj kritický nedostatok. Je logické, že dôsledkom toho je, a aj ďalej bude, rast cien aj v doprave. Je možné odhadnúť, ako sa v najbližšom čase môžu zvyšovať a na čo by sa mali zákazníci pripraviť?

Pohonné hmoty alebo obalové materiály nie sú jedinými položkami, ktorých ceny dramaticky vzrástli. Zvýšili sa tiež nájmy skladových hál, ceny stavebného materiálu a prác, zdraželi všetky energie, vzrástli ceny manipulačnej a dopravnej techniky a tak ďalej. Inflácia samozrejme tlačí náklady aj ceny nahor a zvyšuje sa tým pádom aj tlak na mzdové náklady. Na všetko spomínané sme samozrejme museli reagovať a naše ceny sme ku koncu roka upravili. Bohužiaľ som presvedčený, že aj tento rok bude úprava cien kvôli stále rastúcim nákladom nutná.

Opakované zatváranie obchodov viedlo k veľkému rastu predaja cez internet. Ako sa to prejavilo na vašej činnosti?

Pri prvom lockdowne bolo zavretie kamenných obchodov pre nás aj našich klientov úplne novou skúsenosťou. Veľa zásielok bolo už na ceste, ale obchody boli zavreté, alebo nemali kapacitu na príjem ďalšieho tovaru, keď ten predchádzajúci nemohli predávať. Museli sme začať veľmi rýchlo komunikovať s dodávateľmi i odberateľmi a spoločne hľadať riešenie, aby Čierny Peter nezostal nám, a nezahltili sme si naše cross-dockové sklady nedoručiteľným tovarom vo chvíli, keď sa na nás už valilo množstvo tovaru pre e-commerce. Vďaka tomu, že okrem vlastného prepravného systému ponúkame aj skladovú logistiku, celovozové prepravy a ďalšie produkty, sme, vhodnou kombináciou služieb, dokázali mnohým klientom so vzniknutou situáciou pomôcť bez toho, aby sa tovar musel zložito vracať napríklad do zahraničného skladu. Nedoručiteľný tovar sme tak v niektorých prípadoch mohli umiestniť v našich priestoroch určených na skladovú logistiku. Pri ďalšom lockdowne už všetko fungovalo podľa overených scenárov a nezaznamenali sme žiadne závažné problémy.

Mnoho výrobcov sa sťažuje na narušené vzťahy s ich subdodávateľmi. Veľké objemy tovaru sa nedodávajú v objednaných termínoch – či už preto, že objednávateľ ich nepotrebuje v pôvodne predpokladanom množstve alebo termíne, alebo dodávateľ nie je schopný, vzhľadom na problémy jeho subdodávateľov, splniť pôvodné termíny. To stavia dopravcu do veľmi zložitej situácie. Týka sa to aj spoločnosti Geis? A ak áno, ako sa s tým vyrovnávate?

Globálny dodávateľsko-odberateľský aj logistický reťazec sa jednoducho rozpadol. Posledné dekády pracovali logisti na celom svete na prepojení ideálne just-in-time, a to sa celé zrútilo ako domček z kariet. Začalo to zatvorením konkrétnych tovární hlavne v Ázii, pokračovalo upchatím dôležitých prístavov a dopravných ciest a vyvrcholilo nedostatkom kapacít. Koho by kedy napadlo, že zúfalé firmy budú platiť nemalé čiastky za kamiónovú dopravu z Číny, len aby mali tovar, respektíve mohli splniť svoje zmluvné záväzky. Chýbajú komponenty, chýbajú konkrétne druhy tovaru, na termíny ani ceny sa nedá spoľahnúť a tak ďalej. Kto si v poslednom čase objednal auto, ten vie svoje. Nemá istotu termínu dodania ani toho, že mu auto príde s výbavou, ktorú si objednal. Mnoho firiem nemalo pred Vianocami dostatok tovaru na vianočný predaj. Z osobnej skúsenosti viem, že kúpiť teraz napríklad topánky do snehu je skutočne malý zázrak. Aj vedúca obchodu, kde sme nakoniec uspeli, čakala na tých pár kusov, čo im prišlo, aby mala pre svoje dieťa. Pripomenulo mi to dobu pred rokom 1989. Aj preto stále viac firiem uvažuje o znovuvybudovaní lokálnych skladov, kde by držali aspoň minimálne zásoby a nemuseli sa už spoliehať iba na včasnú prepravu z Ázie. Týka sa to aj výroby konkrétnych komponentov ako sú čipy, ktoré sa v Európe, ale aj Amerike, v posledných rokoch takmer nevyrábali a boli sme tak závislí iba na importe z Ázie.

Podstatná časť tovaru v súčasnej dobe k zákazníkom v Európe prichádza z Číny. Doprava z Číny ale v poslednom čase čelí mnohým problémom. Ako sa vám darí sa s nimi vyrovnávať a aké špecifické riešenia môžete ponúknuť svojim zákazníkom?

Preprava z Číny, respektíve z Ázie, je poslednou dobou nočná mora. Ceny dopravy explodovali a nič nie je isté, kapacity ani termíny. Firmy si v núdzi objednávajú drahé charterové lety, aby tovar do Európy dostali. Rozmach kamiónovej prepravy z Číny je ďalším dôkazom, že je niečo zle.

Zo strany Európskej komisie, vplyvných mimovládnych organizácií, ale aj mnohých spoločností snažiacich sa budovať si svoj „zelený“ imidž rastie tlak na znižovanie dopadu dopravy na životné prostredie. Nie je to vždy technicky ľahké alebo dokonca reálne a každopádne to znamená hrozbu ďalšieho zvyšovania cien. Ako sa k tomuto vývoju stavia spoločnosť Geis?

Udržateľnosť a snaha o minimalizáciu negatívneho dopadu našich aktivít na životné prostredie je jednou z našich priorít. Skupina Geis má svoju vlastnú politiku udržateľnosti a podnikáme mnoho krokov, aby sme prispeli k ochrane klímy. Naša spoločnosť prešla energetickým auditom, meriame a vyhodnocujeme on-line prakticky všetku spotrebu energií v našich areáloch a ich uhlíkovú stopu. Každý rok investujeme do obnovy nášho vozového parku, aby spĺňal tie najnovšie a najprísnejšie ekologické normy. Na druhej strane sme ale realisti a nechceme iba kvôli ľúbivému marketingu stavať vzdušné zámky. Síce testujeme autá na elektrický pohon, ale zároveň si v prípade paletových prepráv uvedomujeme súčasné úplne jasné technické limity ich využitia. Niečo iné je malá dodávka doručujúca ľahké obálky alebo balíky po meste a niečo iné je auto, ktoré by malo uviezť niekoľko ton nákladu na paletách až stovky kilometrov. Skôr zatiaľ verím v budúcnosť vodíka. V prípade paletových prepráv tiež veľmi neverím na doručovanie paliet prostredníctvom nákladných bicyklov. Pri balíkoch je to v centrách miest predstaviteľné a pri malých ľahkých zásielkach aj zvládnuteľné a efektívne, ale pri paletách to tak nevidím.

Čo by z vášho pohľadu najviac pomohlo riešeniu súčasných problémov v doprave?

Tých problémov je teraz toľko, že neexistuje žiadne jednoduché riešenie, respektíve odpoveď.

Foto: Geis SK s.r.o.