DACHSER Procurement ponúka starostlivosť o pravidelné dodávky

Procurement logistics je služba založená na dlhodobej spolupráci, ktorá optimalizuje a zefektívňuje procesy obstarávania a príjmu tovaru. Prínosom je najmä zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie transparentnosti celého prepravného reťazca. Pobočka DACHSER plní funkciu hlavného kontaktného a koordinačného miesta prepravy vášho tovaru. Automatizované a konzistentné informačné toky v rámci celého logistického reťazca umožňujú transparentnosť vysokej úrovne a garantujú rýchlu reakciu.

S Procurement logistics bude mať všetky vaše zásielky pod palcom jediný prepravca a informácie o nich nájdete na jednom mieste. Neustály tok digitálnych informácii v IT systéme umožňuje v reálnom čase monitorovať všetky kroky procesu − od vyzdvihnutia až po doručenie zásielok. Okamžitá dostupnosť údajov pre všetkých účastníkov poskytuje dokonalú prehľadnosť celého prepravného reťazca a vďaka tomu aj oveľa väčšiu flexibilitu, možnosť úspory času a nákladov.

Hlavné benefity Procurement Logistics

 • Zjednodušenie plánovania príjmu tovaru 
 • Klient si len objedná tovar u dodávateľa a následne priamo dodávateľ zadáva objednávku do eLogiistics pomocou procurement kľúča klienta. Ušetrí sa tým čas potrebný na komunikáciu ako aj chybovosť údajov.
 • Urýchlenie vychystávania objednávok
 • Vďaka priamemu zadávaniu konečných údajov priamo dodávateľom, môže klient ušetriť jeden deň, ktorý by sa inak stratil v rámci výmeny informácii medzi troma stranami.
 • Zníženie skladovej rezervy − targospeed s bufferom
 • Klienti často používajú 1 − 2 dni „buffer“ pre prípad, keby sa niečo stalo, aby vedeli reagovať a nestála im výroba. Ak sa klientovi vďaka procurementu podarí ušetriť jeden deň tým, že urýchli nakládku, môže pri týchto dodávateľoch zmeniť targospeed na targoflex a stále mu zostane čas na prípadnú reakciu.
 • Priehľadnosť dodávateľského reťazca
 • Vyššiu transparentnosť garantuje spolupráca s jedným prepravcom a možnosť sledovania všetkých zásielok v reálnom čase v jedinom IT systéme. V prípade, že má klient viacero výrobných závodov, dokáže sledovať tok všetkých procurement zásielok do všetkých svojich závodov.
 • Zlepšenie CASH FLOW
 •  Procurement dokáže zlepšiť cash flow hneď niekoľkými spôsobmi:
 • Nižšie administratívne náklady vďaka úspore času na vybavovanie objednávok a faktúr, jednoduchšie sledovanie zásielok a komunikácia iba s jedným dopravcom.
 • Nižšia cena za dopravu, ak klient nájde miesta, kde vie zmeniť targospeed na targoflex.
 • Nižšie prevádzkové náklady vďaka tomu, že doručiť tovar od viacerých dodávateľov príde len jedno auto 1x za deň.