DACHSER: Pobočka vo vinárskom regióne Mendoza

Novou pobočkou v argentínskom vinárskom regióne Mendoza rozširuje DACHSER svoje pôsobenie v Južnej Amerike, čo ho približuje zákazníkom v regióne a zároveň podporuje možnosti dodávateľského reťazca, tak aby víno putovalo z vinice priamo do regálu.

„Vzhľadom na to, že Mendoza je najväčšia vinárska oblasť v Latinskej Amerike, považovali sme vybudovanie pobočky v tomto regióne za ďalší logický krok pre rozvoj DACHSERu,” hovorí Guida Gries, Managing Director, DACHSER Air & Sea Logistics Americas. „Špecializovaný tím logistických expertov v blízkosti vinárstva dokáže zabezpečiť správnu a efektívnu prepravu takýchto chúlostivých produktov.”

Dozor nad prepravou

Pobočka spoločnosti DACHSER v Mendoze bude schopná lokálne riešiť rastúci dopyt po prvotriednom argentínskom víne z hľadiska súdržného dodávateľského reťazca.

Či sa kontajner pošle prostredníctvom námornej nákladnej prepravy (FLC alebo LCL) alebo medzinárodnou leteckou prepravou, dodávatelia vína budú môcť dohliadať na jeho prepravu. Logistickí experti sa budú starať o každý detail, takže vinárske produkty sa dostanú do svojej cieľovej destinácie v najlepšej možnej kvalite.

Umožní to rozsiahla celosvetová prepravná a skladová sieť, ktorá zahŕňa nielen služby preclenia a daňových povinností, ale aj služby v mieste predaja a logistiku reklamných materiálov, ktoré ponúka Food Logistics Business Unit DACHSERu v Európe.

DACHSER umožňuje výrobcom vína z Mendozy naplno realizovať dodávateľský reťazec “z vinice do regálu”. Dodržiava najvyššie štandardy kvality a poskytuje komplexné riešenia v rámci svojej siete: skladovanie, leteckú prepravu, pravidelné nakládky kontajnerov do ich plnej kapacity, konsolidáciu zásielok, kontajnery s riadenou teplotou, flexitanky či inovatívne fólie na obloženie námorných kontajnerov chrániaich tovar pred kolísaním teploty.

Podpora vinárskeho priemyslu

Argentína je všeobecne považovaná za krajinu s najvyššou produkciou vína v Južnej Amerike a je hlavným importérom na trhy USA, UK, Španielska atď. „Prítomnosť v regióne Mendoza zdôrazňuje náš záväzok voči argentínskemu vinárskemu priemyslu a jeho špecifickým požiadavkám na dopravu a logistiku. Naša pobočka v regióne Mendoza v blízkosti lokálnych výrobcov dokáže ponúknuť riešenie celého dodávateľského reťazca na zákazku, čo vytvára pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu,“ zdôrazňuje Eduardo Fernandes, Country Manager DACHSER Argentína.

DACHSER je prvým poskytovateľom prepravných a logistických služieb, ktorý ponúka služby globálnej optimalizácie v rámci celého dodávateľského reťazca „z vinice do regálu”.

Popri dodávkach vína zabezpečuje DACHSER Air & Sea Logistics centrálne logistické služby pre všetky importované aj exportované zásielky miestneho trhu v oblasti Mendozy. „Pobočka DACHSERu v oblasti Mendozy sa zameriava na zabezpečenie ešte lepších služieb zákazníkom prostredníctvom širokého portfólia služieb a benefitov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky dodávateľského reťazca. Ako profesionál v oblasti globálnej leteckej a námornej logistiky sa DACHSER usiluje o prepojenie všetkých čiastkových krokov dodávateľského reťazca s optimálnym riešením tak, aby sa naplnili potreby zákazníkov v oblasti dovozu aj vývozu,” dodáva Guido Gries.