Dachser optimalizoval firemné procesy spoločnosti OEZ

Kratšie vzdialenosti zrýchľujú procesy, čo šetrí čas, ktorý je elektrotechnickom priemysle dôležitou veličinou. Spoločnosť OEZ, ktorá je súčasťou skupiny Siemens v Českej republike, hľadala logistického partnera, ktorý by dokázal optimalizovať jej vnútorné procesy a prevziať tiež zodpovednosť za ich optimálny chod.

V roku 2016 získala zmluvu spoločnosť DACHSER. Jej odborníci mali následne rok na implementáciu optimálne fungujúceho logistického projektu. V súčasnosti zabezpečuje DACHSER pre OEZ vnútropodnikovú logistiku, čo zahŕňa vnútrofiremnú prepravu, just-in-time dodávky do výroby a služby s pridanou hodnotou, napríklad zostavovanie vzoriek. Okrem skracovania vzdialeností, tento systém zlepšuje reakčný čas OEZ a znižuje náklady na logistiku.

„Počas implementácie projektu sme museli prekonávať rad špecifických požiadaviek a výziev,“ hovorí Tadeáš Kos, Contract Logistics Manager spoločnosti DACHSER Česká republika. Firma prijala nových zamestnancov a poskytla im špeciálne školenie. Následne vznikol 3D model skladu, dôležitá vec, ktorú nikto predtým neurobil. Zásluhou 3D modelu bolo možné presnejšie vizualizovať jednotlivé procesy. Keď bol sklad v susedstve areálu OEZ v Letohrade v Českej republike dokončený, musela byť prevádzka spustená čo najrýchlejšie. „Pôvodne sme mali v pláne začať vo februári 2018, ale napokon sme všetko zvládli už v decembri 2017,” konštatuje T. Kos. V súčasnosti tu DACHSER spracováva takmer 1400 objednávok denne a na ploche areálu s rozlohou 5300 m2 sa stará o 8000 druhov výrobných dielcov. 410 transportných jednotiek každý deň zabezpečuje dodávku dielcov presne na miesto určenia.

Úspešné riešenie

DACHSER Břeclav zabezpečuje pre OEZ celú vnútropodnikovú logistiku, kde patrí preberanie prichádzajúceho tovaru, skladovanie, zostavovanie vzoriek, monitoring kvality, ako aj interná prepravu a just-in-time dodávky materiálu. Kanbanové procesy umožňujú rýchlejšie odbavenie prichádzajúceho tovaru a presné dodávky materiálu, pričom redukujú rozlohu skladovacieho priestoru. Sklad je vybavený elektrickými ručnými paletovými vozíkmi. DACHSER v ňom testuje aj nové technológie, napr. skenery odtlačkov prstov a skeleton. Každý vozík má v rámci softvéru MIKADO na riadenie skladu vlastný priestor.

„Cieľom OEZ bolo skrátiť vzdialenosť medzi skladom a výrobou tak, aby sa zlepšila reakčná doba a znížili náklady na logistiku. Umiestnili sme sklad do susedstva výroby a spojili s poskytovateľmi logistických služieb, ktorí ho budú prevádzkovať,” podotýka Roman Schiffer, CEO OEZ s.r.o. „Ťažíme z jednotných procesov nášho integrovaného softvéru MIKADO a zároveň máme priestor na riadenie našich vnútorných logistických projektov,” hovorí Alexander Tonn, Corporate Director Corporate Contract Logistics DACHSERu.

Účinná spolupráca medzi tímami DACHSER v Českej republike a Nemecku, ako aj otvorená komunikácia so zákazníkom znamená, že môže dôjsť k optimalizácii postupu na oboch stranách aj budúcnosti.