DACHSER ďalej rozširuje sieť vlastných leteckých liniek

V nadväznosti na aktivity, ktoré sa začali v minulom roku, spoločnosť DACHSER Air & Sea Logistics navyšuje kapacitu svojej leteckej prepravy aj v roku 2021. Od polovice januára letecky pokrýva trasy z Hong Kongu do Frankfurtu a z Frankfurtu do Chicaga a späť.

„Na konci minulého roka sa rast v oblasti e-commerce prejavil rôznymi faktormi, viditeľné to bolo najmä na veľkosti nákladu, a prehĺbil sa nedostatok kapacít,“ hovorí Timo Stroh, vedúci globálnej leteckej nákladnej dopravy spoločnosti DACHSER. „Uvidíme, či sa to stane teraz znovu, spolu s obvyklým nárastom objemu prepravy v období pred čínskym novým rokom, ktorý nastane vo februári. Naša vlastná kapacita poskytuje našim zákazníkom bezpečie a znižuje zraniteľnosť voči vplyvom neočakávaných udalostí na trhu.“

Zabezpečením vlastnej siete leteckej nákladnej prepravy s vyhradenou kapacitou, vytvoril poskytovateľ logistiky v minulom roku bezpečie a stabilitu pre svojich zákazníkov na najdôležitejších prepravných trasách medzi Európou, Áziou a USA. Keď pandémia koronavírusu ukotvila na zemi veľkú časť osobných lietadiel, nebola preprava dodatočného nákladu na týchto lietadlách už možná, čo malo vplyv na globálnu kapacitu nákladnej leteckej prepravy. Sektor leteckej nákladnej prepravy stále pociťuje dôsledky tohto obmedzenia.

Interlocking a pozemná preprava

Rozvojom kapacity leteckej siete DACHSER spoločnosť reaguje na dopyt na trhu. Vďaka pevným prepravným časom je služba spoľahlivá a umožňuje zákazníkom plánovať dopredu. Kombinácia cestnej, leteckej a námornej logistickej siete dovoľuje spoločnosti DACHSER rýchlo reagovať na meniace sa situácie na trasách v Európe a urýchliť procesy vyzdvihnutia a doručenia.

„Vďaka tomu, že máme túto globálnu sieť môžeme našim zákazníkom ponúknuť robustné a spoľahlivé kapacitné riešenie,“ hovorí Stroh. Na druhý štvrťrok je plánované rozšírenie leteckej siete DACHSER, takže DACHSER bude dobre pripravený zvládnuť neisté trhové prostredie aj v roku 2021.