DACHSER bude v Česku používať elektrobicykle

Medzinárodný logistický poskytovateľ DACHSER štartuje v Českej republike pilotný projekt zásobovania centra Prahy pomocou nákladných elektrobicyklov. Bude využívať novozaložený mikrohub Depot.Bike pri stanici metra Florenc. Spoločnosť nadväzuje na bohaté skúsenosti s alternatívnym spôsobom doručovania na poslednú míľu v centrách veľkých európskych metropol, ako sú Paríž, Malaga či Stuttgart a ďalšie. Od pilotného projektu si sľubuje otestovanie využitia nákladných elektrobicyklov v reálnej pražskej prevádzke s ohľadom do budúcnosti, kedy by mohlo dôjsť k regulácii vjazdu nákladných vozidiel do centra Prahy.

DACHSER sa spolu s centrálou v Nemecku radí medzi inovátorov na poli logistiky už od 70. rokov minulého storočia a svoje podnikanie modifikuje v súlade s najmodernejšími trendami a spoločenskými aj demografickými zmenami. Jednou z nich je v posledných rokoch enormný nárast dopravy v centrách veľkých miest, ktorý v kombinácii s tlakom na ochranu životného prostredia a zachovanie komfortného prostredia pre obyvateľov vedie miestnu municipalitu ku zavádzaniu reštrikcií pre vjazd vozidiel na konvenčný pohon.

„Centrálne oddelenie výskumu a vývoja celej našej skupiny DACHSER okrem iného testuje vozidlá na alternatívny pohon a navrhuje nové koncepty pre bezemisné doručovanie v oblasti mestskej logistiky,“ hovorí Jan Pihar, generálny riaditeľ, DACHSER Czech Republic a dodáva, „vďaka tomu máme s používaním nákladných elektrobicyklov už niekoľko skúseností z viacerých európskych miest, a tak rozhodnutie spustiť pilotný projekt v Prahe bolo naporúdzi. A to aj napriek tomu, že sa mesto zatiaľ reštriktívnych opatrení nedotklo.“

DACHSER plánuje v pilotnom projekte zásobovanie peších zón v Prahe 1. Každé ráno doručí do mikrohubu v centre mesta nákladné vozidlo z pobočky DACHSER Kladno zásielky pre denný rozvoz, ktoré potom postupne rozvezú nákladné elektrobicykle. Postupne by sa zavážanie nákladnými elektrobicyklami mohlo rozšíriť aj na mestské časti Prahy 4, Prahy 5 a Prahy 7, za podpory bezemisných nákladných vozidiel pre ťažké a objemné paletové zásielky. Príjemcami zásielok potom budú obchody s módnym tovarom, servisy, predajne zdravotníckeho materiálu, DIY markety a ďalšie. „Postupné nahradenie menších rozvozových áut na konvenčný pohon, je jediná udržateľná cesta, ako centrum Prahy odľahčiť a napomôcť k zlepšeniu smogovej situácie, a my k tomu v súlade s našou firemnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja chceme aktívne prispievať,“ uvádza ďalej Jan Pihar.

Doručovanie bez emisií

DACHSER bude používať elektrobicykle typu Velotaxi Bring, ktoré majú nosnú plochu s veľkosťou 0,4 LDM a utiahnu náklad s veľkosťou jednej europalety naloženej do výšky 1,2 m s maximálnou váhou 250 kg. Najprv bude spoločnosť zavádzať distribúciu kartónových zásielok, v budúcnosti by chcela prejsť aj na dekonsolidáciu paliet priamo v priebehu doručovacej trasy. Snaha by mala vyústiť v inteligentný koncept doručovania za pomoci mixu rôznych typov vozidiel. Pilotný projekt sa bude priebežne vyhodnocovať aj v rámci prevádzkovateľa mikrohubu Depot.Bike, ktorý prevádzkuje český špecialista na elektrobicykle ─ ekolo.cz v spolupráci s Technickou správou komunikácií Praha a Inštitútom plánovania a rozvoja hl. m. Prahy. Prvé výsledky sa dajú očakávať po 6 mesiacoch reálnej prevádzky.