CTP vydala Zelené bondy za 650 miliónov eur

CTP, jedna z najväčších európskych spoločností v oblasti logistických nehnuteľností a najväčší vlastník logistických parkov v strednej a východnej Európe, úspešne vydala 1. októbra 2020 úvodné Zelené bondy v hodnote 650 mil. eur. Stali sa najväčšou debutovou emisiou realitnej spoločnosti v strednej a východnej Európe. Bondy zaznamenali u investorov veľký ohlas a záujem niekoľkokrát prevýšil ponuku, keď najvyššie objednávky prevyšovali 2 miliardy eur.

CTP má veľmi úspešný obchodný model a prevádzkuje 100 parkov v celej strednej Európe, kde servisuje viac ako 500 nájomcov, pôsobiacich vo svojej oblasti na popredných pozíciách v rámci trhu strednej a východnej Európy. CTP sa tiež zaviazala k udržateľnosti a do roku 2023 by sa chcela stať uhlíkovo neutrálnou.

„CTP bola v správnom čase na správnom mieste, aby mohla zrealizovať svoj debut s bondmi. Logistické parky majú v súčasnosti silné zázemie, najmä v strednej a východnej Európe, kde sú postavené aj na pevných ekonomických základoch. Stanovili sme si tiež dlhodobý záväzok o udržateľnosti našich nehnuteľností, o čom svedčí certifikácia BREEAM celého nášho portfólia. Robustné základy úveru CTP veľmi dobre ocenili ratingové agentúry a investor, čo nám umožnilo získať dva ratingy investičného stupňa od spoločnosti Moody´s a S&P a dokončiť náš debut aj napriek turbulentným podmienkam na trhu,” hovorí Richard Wilkinson, CFO spoločnosti CTP.

CTP sa rozhodla pre emisiu bondov v nadväznosti na svoj záväzok BREEAM z roku 2019, certifikovať celé svoje portfólio logistických a priemyselných projektov na úroveň “BREEAM Very Good” a vyššie. Zisk z emisie sa v budúcnosti použije na financovanie príslušných projektov. Morgan Stanley, ktorý vystupoval ako jediný poradca pre hodnotenie a zelené štruktúrovanie, sa vyjadril: „Vďaka silnému nástupu boli rezervácie pokryté do hodiny od spustenia, objednávky prišli od vyše 150 kvalitných klientov. Pre CTP tak ide o mimoriadne úspešnú prvú emisiu vôbec.“

Emisia zaznamenala širokú medzinárodnú distribúciu a predávala sa hlavne medzi manažérov aktív (60 %), pričom najväčší dopyt prichádzal z UK (32 %), z regiónu DACH (22 %) a BeNeLuxu (20 %). Investori z CEE tvorili len 10 % obchodov. „Hĺbka a šírka podpory pri prvej emisii CTP nás potešila. Emisia krátkodobých cenných papierov umožní spoločnosti CTP financovať samu seba, ale pri nižších nákladoch a efektívnejšie,“ konštatuje Jan Evert Post, riaditeľ pre vzťahy s investormi v CTP.

Aj napriek kolísavým trhom a prebiehajúcej kríze Covid19 bol po emitovaných zelených bondoch CPT solídny dopyt, vďaka ktorému CTP dosiahla atraktívnu cenotvorbu a emisia sa oproti pôvodnej hodnote zvýšila o 150 miliónov eur. Táto emisia predstavuje najväčšiu a s objednávkami v celkovej hodnote 2 miliardy eur aj jednu z najviac nadobjednaných debutových eurových emisií realitnej spoločnosti z CEE. Bond bude splatný 24. septembra 2025 a má pevný ročný kupón v hodnote 2,125 %.

Foto: ctp.eu