CTP patrí medzi najlepších developerov v Európe

Európsky realitný developer komerčných nehnuteľností CTP má najekologickejšie portfólio priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe. Dovedna 292 budov CTP v približne stovke rôznych lokalít v šiestich krajinách potvrdilo svoj BREEAM In-Use status na úrovni „Very Good“ alebo vyššej.

Množstvo nehnuteľností dosiahlo úroveň „Excellent“ (vynikajúci), čo znamená, že spoločnosť je najzelenším developerom priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe a radí sa medzi najlepších v Európe. Všetky budovy v parkoch CTP, ktoré môžu byť certifikované a boli dokončené 1. januára 2020, získajú certifikáciu na úrovni BREEAM „veľmi dobrý“ alebo vyššiu.

„Certifikácia celého portfólia bola obrovskou výzvou. Sme radi, že projekt bol úspešný a ukázal, že naše nehnuteľnosti sú skutočne energeticky úsporné a spĺňajú množstvo kritérií, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Žiadny iný developer v Českej republike ani v strednej a východnej Európe nepreukázal kvalitu toľkých budov skontrolovaných z hľadiska projektovania, konštrukcie, používania a udržateľnosti. Naším cieľom nie je to, aby vysoké environmentálne normy získali naše nové budovy. Cieľom je splniť ich s celým našim portfóliom,” hovorí Martin Vaidiš, zodpovedný za trvalo udržateľný stavebný dizajn v CTP.

Certifikácia BREEAM In-Use sa musí obnovovať každé tri roky, čo predstavuje významnú investíciu vzhľadom na veľkosť portfólia nehnuteľností CTP.

Spoločnosť plánuje investovať do certifikácie budov 1,75 milióna eur. Na rozdiel od väčšiny konkurencie, ktorá certifikuje budovy len počas výstavby, chce CTP, ktorý prevádzkuje budovy dlhodobo, zabezpečiť ich udržateľnosť počas celého životného cyklu. Manažment sa preto rozhodol pre nákladnejší In-Use systém, kde hodnotenie zahŕňa aj správu zariadení a nájomcov budov, bez spolupráce ktorých nie je možné získať certifikát.

„Certifikácia všetkých nehnuteľností pre hráča s takým rozsiahlym portfóliom je v Európe jedinečné,“ potvrdila Lenka Matějíčková, líderka Green Team v spoločnosti Arcadis, ktorá certifikovala väčšinu nehnuteľností CTP. Poznamenáva, že tento trend budú nasledovať aj ďalšie spoločnosti.