COVID-19: Výzva pre logistické nehnuteľnosti

Developerská spoločnosť GO ASSET, ktorá sa špecializuje na logistické nehnuteľnosti, analyzuje dopady COVID-19 na realitný trh a predpovedá veľké zmeny v segmente logistiky.

„V súčasnej kríze COVID-19 mnohí vidia podnety na zmeny v našich každodenných procesoch, pri ktorých sa očakáva, že ostanú natrvalo,“ uviedol Andreas Liebsch, generálny riaditeľ GO ASSET, komentujúc súčasnú náladu na realitnom trhu. Platí to aj pre odvetvie nehnuteľností, v ktorom v súčasnosti klesá dôraz na kancelárske priestory z dôvodu home office a posilnenie on-line maloobchodného predaja by mohlo viesť k ďalšiemu zmenšeniu kamenných maloobchodných priestorov.

Oblasť logistiky sa v súčasnosti dostáva do popredia. „Zvýšené riziká v dodávateľskom reťazci vedú k novým dlhodobým trendom, ktoré zvýšia dopyt po logistických nehnuteľnostiach. GO ASSET identifikoval najmenej štyri konkrétne dôvody, ktoré by mohli viesť k vyššej potrebe logistických nehnuteľností v súvislosti so súčasnou neistotou situáciou,“ vysvetľuje Liebsch.

Vyššie skladové zásoby

Spoločnosti sa v zásade snažia minimalizovať úroveň zásob, aby previazali najnižší možný pracovný kapitál na tovar. V minulosti viedli prírodné katastrofy a dlhotrvajúce prerušenia výroby k postupným zmenám v zásobách. Pri COVID-19 budú logistické a výrobné spoločnosti pravdepodobne prehodnocovať ideálne zásoby a strategické plány – čo môže viesť k zvýšenému dopytu po logistických nehnuteľnostiach.

Pokračovanie rastu v internetovom obchode

Očakáva sa, že dopyt po maloobchodných nehnuteľnostiach pri COVID-19 klesne ešte viac, pretože stále viac a viac zákazníkov spoznáva výhody a vyhovuje im pohodlie pri online nakupovaní. Bezkontaktné doručovanie sa stalo v priebehu epidémie COVID-19 oveľa atraktívnejším. Spotrebiteľské správanie sa tak bude naďalej vyvíjať v prospech internetového obchodu, očakávame dvojcifernú ročnú mieru rastu.

Mestská logistika

Vzhľadom na ďalšie zvyšovanie objemu internetového obchodu a očakávaní spotrebiteľov, čo sa týka rýchlosti a presnosti dodania, sa logistické sklady priblížia k mestám a zvýši sa ich počet.

Diverzifikácia výrobných fabrík

Kríza COVID-19 objasňuje, čo to znamená, keď sú spoločnosti závislé od jedného alebo niekoľkých výrobcov, geograficky doslova „na druhom konci sveta“. V mnohých prípadoch došlo k zatváraniu výroby, pretože tovar či komponenty neprišli z Ázie. Platí to najmä v odvetví tovaru FMCG (rýchloobrátkový spotrebný tovar) a pre mnohých európskych výrobcov s dodávateľmi z Ázie. V budúcnosti by tieto problémy mohli viesť k (aspoň čiastočnej) diverzifikácii výrobných prevádzok, čo by následne viedlo k zvýšenému dopytu po priemyselných nehnuteľnostiach.

Okrem týchto dôvodov, podľa Andreasa Liebscha, makroekonomický vývoj hovorí aj o budúcom zvýšenom záujme investorov o logistické nehnuteľnosti: „Okamžitá reakcia na COVID-19 môže tiež znamenať, že investori potrebujú viac času na rozhodovanie. Ak však budú finančné trhy naďalej zaplavené lacnými peniazmi a úrokové sadzby sú na historických minimách, očakávame, že investície do vysoko kvalitných logistických nehnuteľností zostanú z dlhodobého hľadiska veľmi atraktívnymi.“