CEVA Logistics zvyšuje svoj potenciál v 220-miliónovom Pakistane

Francúzska logistická spoločnosť CEVA Logistics vytvorila nový spoločný podnik s majiteľom svojho zástupcu WAC v Pakistane. Nový subjekt funguje od 1. septembra 2021 pod názvom CEVA Logistics.

Firma operuje v bývalých prevádzkach WAC v Karáčí, Láhauru a Faisalabade. Sídlo pakistanskej CEVA Logistic je v meste Karáčí. Nový podnik umožní zákazníkom v 220-miliónovom Pakistane využiť globálnu multimodálnu sieť CEVA a ponúkne im bezproblémový prístup k popredným svetovým službám pokrývajúcim pohyb a manipuláciu prichádzajúceho a odchádzajúceho nákladu.

CEVA Logistics začala pre zákazníkov v Pakistane operovať kompletným radom zariadení pre leteckú, námornú, pozemnú, zmluvnú logistiku, projektový náklad a colné odbavenie. Spoločnosť je aj naďalej odhodlaná vykonávať stratégiu rastu v zmysle trendu „Mysli globálne – konaj lokálne.“ Do spoločného podniku vkladá firma francúzske i miestne know-how. Jej rozšírenie o 31 zamestnancov s odbornosťou v oblasti logistiky výrazne podporí globálne logistické možnosti CEVA.

Khurram Sheikh, nový pakistanský krajský manažér CEVA Logistics, uviedol: „Náš tím v Pakistane má rozsiahle znalosti o všetkých aspektoch trhu. Budeme pokrývať všetky segmenty priemyslu vrátane módy a maloobchodu, čím zákazníkom ponúkneme rad výhod s vysokou pridanou hodnotou našich služieb. Pozorným sledovaním najnovších trendov budeme vyvíjať nové riešenia, ktoré pomôžu našim zákazníkom v ich raste a vďaka globálnej sieti CEVA ich ďalšie podnikateľské možnosti.“

Foto: freightweek