CEVA Logistics a CMA CGM presunuli do Líbye 4000 áut

V úzkej spolupráci so spoločnosťou CMA CGM Group dokončila CEVA Logistics veľký charterový projekt Ro-Ro s cieľom prepravovať tisíce automobilov medzi Južnou Kóreou a Líbyou. Obe spoločnosti si prenajali špecializované Ro-Ro plavidlo Lake Wanaka na prepravu automobilov. Projekt z januára 2021 nadväzuje na úspešný charter z decembra 2019, keď rovnaký počet automobilov presunuli aj z prístavu Incheon v Južnej Kórei do Misuraty v Líbyi.

Plavidlo Lake Wanaka dorazilo do juhokórejského prístavu Incheon začiatkom januára. Na nakládku a mnotoring v prístave dohliadal tím CEVA Logistics Korea, ktorý aj napriek náročným poveternostným podmienkam naložil počas štyroch dní takmer 4000 automobilov, SUV a malých nákladných vozidiel.

V roku 2019 vyviezla Južná Kórea na Blízky východ a do Afriky približne 460.000 jazdených automobilov. V poslednom období však mnohí vývozcovia v Kórei vyjadrili obavy z obmedzených možností prepravy. Spoločnosti CEVA Logistics a CMA CGM preto úzko spolupracovali a ponúkli vývozcom automobilov v krajine špeciálne plavidlo a miestnu záručnú poisťovňu na odstránenie akýchkoľvek úverových problémov.

Oba tímy veľmi úzko spolupracovali aj s prístavným úradom v Incheone a s líbyjskými orgánmi na zabezpečení plynulých operácií v prístave vrátane ukotvenia plavidla, nakládky automobilov, ich bezpečného upnutia a následného včasného vyloženia v mieste určenia.

Foto: CEVA Logistics