ČESMAD: Oceňujeme rozšírenie dohody o dani z motorových vozidiel

Vládou SR schválená novela zákona o dani z motorových vozidiel pomôže riešiť kritickú situáciu v sektore cestnej dopravy na Slovensku a posilní konkurencieschopnosť slovenských dopravcov. „Z pohľadu cestnej dopravy ide o jeden z kľúčových zákonov, ktorý rozhoduje, ako dobre sa bude dopravcom podnikať. Návrh schválený vládou oceňujeme osobitne preto, že nad rámec dohody zo začiatku roka rozširuje úľavy pre autobusy a prípojné vozidlá kategórie O4 budú mať samostatnú sadzbu nižšiu o 60 %,“ uviedol 1. viceprezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.

Vo všeobecnosti návrh zjednodušuje a sprehľadňuje spôsob výpočtu dane a jeho uplatnením už za zdaňovacie obdobie roku 2020 pomôže zmierniť dopady opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 v odvetví cestnej dopravy. Združenie ČESMAD Slovakia verí, že návrh schválený vládou SR si získa podporu aj v slovenskom parlamente.

„Nová úprava dane z motorových vozidiel by sa tak mohla stať základom zlepšovania podmienok pre cestnú dopravu, kde dopravcov trápi ešte riešenie zliav z elektronického mýta a daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku,“ doplnil Pavol Piešťanský, 1. viceprezident ČESMAD Slovakia. Spolu ide o kľúčové otázky pre odvetvie, ktoré dáva prácu viac 100.000 zamestnancom a vytvára 4,8 % HDP krajiny.