ČESMAD hodnotí: Minister A. Doležal nielen sľuboval, ale aj reálne konal

Rok Ministerstva dopravy a výstavby SR pod vedením Andreja Doležala a jeho tímu vníma združenie ČESMAD Slovakia, ktoré zastupuje najväčší počet cestných dopravcov na Slovensku, najmä v súvislosti s vypuknutím pandémie COVID-19. S pandémiou sa museli vysporiadať nielen firmy, ale reagovať na ňu musel aj rezort dopravy. Podľa ČESMAD Slovakia sa minister Andrej Doležal problémov zhostil na výbornú.

Združenie dopravcov sa nebojí napísať, že ide o prvého slovenského ministra dopravy, ktorý nielen deklaroval, že vníma problémy našich autodopravcov, ale so svojím tímom aj reálne podnikal kroky, aby sa vznikajúce problémy riešili. Za rok pod jeho vedením sa v rezorte uskutočnilo viac ako 100 rokovaní s autodopravcami, kde sa otvárali aktuálne vznikajúce otázky. Minister Andrej Doležal už na začiatku vyhodnotil veľmi citlivo pokles tržieb v sektore cestnej dopravy v čase pandémie a nenaložil na plecia dopravcom plánované rozšírenie spoplatnenia úsekov ciest I. triedy, ani nespustil plánovaný pilotný projekt spoplatnenia ciest II. triedy. Len na tomto kroku dopravcom ušetril viac ako 13 mil. eur.

V čase pandemických opatrení vniesol rezort dopravy usmerneniami a apelom na iné štátne orgány do segmentu cestnej dopravy na Slovensku potrebnú istotu, čím sa odvetvie vyhlo mnohým komplikáciám a vodiči mohli nerušene pracovať. Združenie ČESMAD Slovakia vysoko oceňuje doteraz nevídanú angažovanosť rezortu dopravy za záujmy slovenských dopravcov aj v zahraničí. Okamžitá reakcia do Berlína a Bruselu na kroky Nemecka, ktoré začalo požadovať od profesionálnych vodičov negatívne testy na vstup do krajiny, nebola doteraz vôbec samozrejmosťou.

Minister dopravy Andrej Doležal spolu so svojím tímom rovnako požiadal o možnosť prednostného testovania vodičov na Slovensku, ktorí potrebovali potvrdenia do Nemecka a ktorému Ministerstvo zdravotníctva SR vyhovelo. Rezort dopravy promptne reagoval s návrhom na zriadenie testovacích miest v blízkosti slovenských hraníc, ktoré by mohli využívať vodiči medzinárodnej dopravy a tiež inicioval aj prioritné očkovanie profesionálnych vodičov na Slovensku v rámci kritickej infraštruktúry, ktoré sa však zmenou stratégie vlády SR nerealizovalo.

Za správne a významné kroky považujeme aj strategické zámery ministerstva dopravy v oblasti znižovania nákladovosti súčasného a budúceho mýtneho systému a tvorby dopravného fondu, z ktorého by sa riešilo financovanie kvalitnej cestnej siete na Slovensku.

Okrem doteraz vykonaných pozitívnych krokov tím pod vedením Andreja Doležala čaká ešte množstvo výziev. Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude určite pod drobnohľadom autodopravcov pri príprave schémy na podporu nákladnej dopravy a predĺženia podpory pre autobusovú dopravu. Dôležitým bodom hodnotenia autodopravcov bude aj fakt, ako sa rezort popasuje s vytváraním prostredia na zabezpečenie dostatku profesionálnych vodičov a so zvyšovaním podielu ekologických nákladných vozidiel na cestách.