ČESMAD a UNAS odmietajú širšie spoplatnenie mýtom

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Únia autodopravcov Slovenska – UNAS spoločne odmietajú akékoľvek ďalšie rozširovanie spoplatnenia cestnej infraštruktúry elektronickým mýtom na vybrané úseky ciest II. triedy.

Mýto by sa malo vyberať len na úsekoch ciest, kde nákladovosť systému bude nižšia ako samotný výber mýta. Tento parameter cesty II. triedy nespĺňajú, čo znamená, že neprinesú očakávané zvýšenie príjmov na ich opravu a údržbu. Rovnako je pre zástupcov autodopravcov neprijateľná plánovaná preklasifikácia približne 559 km už spoplatnených úsekov ciest I. triedy do kategórie s vyššou sadzbou mýta, ktorá zoberie dopravcom 13 mil. eur.

Združenie ČESMAD Slovakia a Únia autodopravcov Slovenska – UNAS sú presvedčené, že spoplatnenie elektronickým mýtom by sa malo realizovať iba v rámci súčasného stavu a zadefinovanej hlavnej cestnej siete v Slovenskej republike. Rozširovanie spoplatnenia cestnej infraštruktúry a zvyšovanie sadzieb mýta iba výrazne finančne zaťaží všetkých podnikateľov s nákladnými vozidlami na 3,5 t a prehĺbi priame i nepriame negatívne dopady na ich činnosť, s ktorými sa stretávajú v súvislosti s opatreniami proti šíreniu pandémie COVID-19. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť, že tento krok v konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvní rast cien tovarov a služieb pre obyvateľov a slovenské domácnosti.

FOTO: Obrázok od ProNoticias z Pixabay