cargo-partner presadzuje trvalo udržateľné skladovanie v celej Európe

Medzinárodný poskytovateľ logistiky cargo-partner neustále podniká kroky na zvýšenie ekologickej udržateľnosti svojich skladových operácií. Od celodreveného skladu v Rakúsku až po železničné prepojenie v sklade na Slovensku, cargo-partner dokazuje, že efektívne logistické procesy prospievajú nielen jeho zákazníkom, ale aj životnému prostrediu.

Keď cargo-partner v roku 2018 otvoril svoje celodrevené iLogistics Centrum Fischamend na 12 500 m² neďaleko viedenského letiska, vyslala spoločnosť do odvetvia silný signál z hľadiska udržateľnej architektúry a zelenej logistiky. Na stavbu sa použilo 4 200 m³ dreva, čo viedlo ku zníženiu CO₂ o 8 400 t v porovnaní s bežnými stavebnými materiálmi. Úsilie poskytovateľa logistiky sa tam však neskončilo a cargo-partner naďalej pracuje na znižovaní uhlíkovej stopy pri svojich operáciách. Nie je teda prekvapujúce, že kancelárie a sklady cargo-partner v Rakúsku získavajú od roku 2017 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Stefan Krauter, CEO cargo-partner, zdôrazňuje: „Pokiaľ ide o udržateľnosť, naša práca nie je nikdy hotová. Minimalizácia nášho vplyvu na životné prostredie je najvyššou prioritou a neustálym úsilím celej našej spoločnosti. Naše iLogistics Centrá vo Fischamende a Dunajskej Strede sú len dva príklady, ktoré demonštrujú, že efektívne logistické procesy sa môžu často premietnuť do nižšej uhlíkovej stopy.“

Slovensko: Menej CO₂ vďaka železničnému terminálu

V Dunajskej Strede cargo-partner prevádzkuje iLogistics Centrum s rozlohou 17 400 m², ktoré je priamo prepojené so železničným kontajnerovým terminálom METRANS. Toto spojenie poskytuje jedinečnú výhodu, pretože kontajnery už nie je potrebné dopravovať do skladu kamiónom. Namiesto toho spoločnosť cargo-partner používa špeciálne vysokozdvižné vozíky na vykladanie kontajnerov priamo z vlaku do skladu prostredníctvom vyhradených nakladacích dokov. Tým, že sa cargo-partner vyhne cestnej doprave do samostatného hubu, dosiahne výrazné zníženie emisií uhlíka.

Keďže terminál METRANS poskytuje ideálne spojenie s prístavmi Hamburg a Bremerhaven na severe, ako aj Koper a Rijeka na juhu, čoraz viac zákazníkov využíva tento pohodlný uzol. Od januára do júla 2022 sa v sklade cargo-partner v Dunajskej Strede spracovalo celkovo 1 200 TEU zberných kontajnerov, čo v prepočte znamená ušetrených 132 000 km alebo 40 000 litrov nafty. Pri priemerných 966 gramoch CO₂ na kilometer to znamená, že manipuláciou zásielok v Dunajskej Strede sa ušetrilo 127 193 kg CO₂.

Slovinsko: V roku 2023 nás čakajú dni na solárnu energiu

Od otvorenia iLogistics Centra Ľubľana v roku 2019 dopyt zákazníkov ďaleko prevýšil pôvodné očakávania spoločnosti cargo-partnera, čo ju prinútilo začať rozširovanie priestory skôr, ako sa plánovalo. Ďalšia skladová budova, ktorá bude otvorená v novembri, zväčší skladové priestory zo súčasných 25 000 m² na celkových 39 100 m². Aby bol tento rast nielen ekonomicky, ale aj environmentálne udržateľný, cargo-partner plánuje v roku 2023 modernizovať zariadenie inštaláciou veľkého fotovoltaického systému na streche. „Elektráreň“ vyrobí 575 MWh ročne, čím pokryje 34 % spotreby energie spoločnosti a výsledkom bude každoročne ušetrených 273 metrických ton CO₂.

Chorvátsko: Začnite najlepšie v modernom zariadení

Pri investíciách do nových skladových priestorov si cargo-partner vyberá lokality, ktoré spĺňajú najnovšie štandardy s ohľadom na udržateľnosť životného prostredia. To bol aj prípad nového skladu cargo-partner v Záhrebe s 12 900 m² skladových priestorov, ktorý začal prevádzku začiatkom tohto roka. Budova je certifikovaná podľa BREEAM, medzinárodne uznávaného štandardu pre udržateľnú výstavbu a prevádzku budov. BREEAM hodnotí faktory, ako je spotreba energie a vody, zdravie a blahobyt, znečistenie, doprava, materiály, odpad, ekológia a procesy riadenia. Budova je plne vybavená LED osvetlením a na streche má 6 028 solárnych panelov, ktoré vyprodukujú odhadom 2 338 MWh ročne.

V rámci neustáleho úsilia spoločnosti cargo-partner zvýšiť udržateľnosť logistických operácií plánuje v blízkej budúcnosti posilniť svoje fotovoltaické systémy aj niekoľko ďalších pobočiek v Európe. Patria sem sklady spoločnosti vo Fischamende, Ľubľane, Dunajskej Strede, Bratislave, Sofii a Belehrade. Slovami Stefana Krautera: „Prebiehajúca globálna klimatická kríza je možno najdôležitejšou výzvou našej doby. Budeme aj naďalej podporovať environmentálne iniciatívy a implementovať trvalo udržateľné technológie, aby sme sa dopracovali k lepšiemu zajtrajšku.“

FOTO: Oskar Steimel