cargo-partner prekonal v tržbách hranicu jednej miliardy

V piatok 30. októbra spoločnosť cargo-partner po prvýkrát prekročila hranicu jednej miliardy eur v ročnej fakturácii. To spoločnosť nasmerovalo na dobrú cestu k jej cieľu v podobe tržieb vo výške 2 miliardy eur do roku 2025. Napriek tomu, že objem prepravy zaznamenal mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom a navzdory celkovo náročnému prostrediu na trhu, vychádza spoločnosť cargo-partner z roku 2020 úspešne vďaka núdzovým riešeniam šitým na mieru a flexibilným alternatívam pri dopravných obmedzeniach súvisiacich s COVID-19.

CEO cargo-partner, pán Stefan Krauter, je potešený pozitívnymi výsledkami a pokračujúcou trajektóriou rastu spoločnosti: „Rok 2020 priniesol rad nebývalých výziev pre globálnu ekonomiku a najmä pre odvetvie logistiky. S hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť cargo-partner tieto výzvy zvládla a to vďaka mimoriadnemu nasadeniu našich tímov po celom svete a našej schopnosti ponúknuť zákazníkom rýchle a flexibilné alternatívy pre vyriešenie ich dopravných výziev. Tieto výsledky ukazujú, že sme na správnej ceste.“

Od začiatku roku 2020 rozšíril poskytovateľ medzinárodnej prepravy a informačnej logistiky svoje portfólio služieb o niekoľko noviniek, aby vyhovel špeciálnym výzvam zákazníkov uprostred dopravných obmedzení a obmedzení kapacity súvisiacich s pandémiou. Od marca ponúka spoločnosť cargo-partner niekoľko týždenných charterových letov z Číny a Hongkongu do Európy, aby pomohla zákazníkom s veľmi naliehavými zásielkami.

Pre čosovo menej kritické dopravné požiadavky ponúka spoločnosť služby železničnej dopravy po celej „Železnej hodvábnej ceste“ s niekoľkými týždennými FCL a LCL odjazdami na západ a tiež týždennými FCL a LCL odjazdami na východ. Spoločnosť cargo-partner nedávno predstavila novú prémiovú službu Adria PRIORITY Express cez prístavy Koper a Terst ako ďalšiu rýchlejšiu alternatívu k námornej preprave zásielok z Ázie do Európy. Prepravné časy z hlavných prístavov Ďalekého východu do jadranských prístavov sú v porovnaní s prístavmi v Severnom mori v priemere o 5-8 dní rýchlejšie.

Stefan Krauter je presvedčený, že okrem úspešného presmerovania dopravných tokov za účelom splnenia požiadaviek zákazníkov zohrala rovnako dôležitú úlohu i efektívna správa informačných tokov: „Ďalším rozhodujúcim faktorom pre to, aby sme z tohtoročných výziev vyšli ako víťazi, je naša komplexná stratégia digitalizácie. To zahŕňa hlbokú integráciu s obchodnými procesmi našich zákazníkov a zefektívnenú komunikáciu prostredníctvom platformy SPOT pre správu dodávateľského reťazca. A v neposlednom rade, naše silné interné IT kompetencie rovnako umožnili všetkým našim kanceláriám po celom svete rýchly a efektívny prechod na prácu z domu. Budeme i naďalej stavať na našej silnej stratégii digitalizácie a starostlivo sledovať vývoj na trhu, aby sme našim zákazníkom ponúkli rýchle, efektívne a flexibilné riešenia.“

Spoločnosť, ktorá sa až do súčasnosti rozvíjala čisto organickým rastom, plánuje v roku 2021 posilniť svoju európsku sieť prostredníctvom akvizícií.

FOTO: Esther Horvath