BRANO GROUP plánuje nový plne automatizovaný sklad

Najväčší automotive dodávateľ v Českej republike vlastnený rýdzo českým kapitálom, firma BRANO GROUP, sa rozhodol vybudovať plne automatizovaný sklad materiálu a rozpracovanej výroby. Na projekte od marca tohto roku spolupracujú spoločnosti Aimtec a LogTech, ktoré spoločne pôsobia v organizácii SKLAD. Spoja tak svoje know-how v oblasti digitalizácie a automatizácie v logistike.

Primárnym cieľom projektu je digitalizovať a automatizovať logistické procesy v oblasti materiálového skladu, výdaja do výroby a evidencie rozpracovanej výroby v novo budovanom sklade automobilových dielov spoločnosti BRANO GROUP v Hradci nad Moravicí.

„Nový automatizovaný sklad pre závod Door Systems (DS) nám pomôže zachovať vysokú produktivitu práce a udržať aj z dlhodobého hľadiska v náročnom automotive prostredí našu konkurencieschopnosť. S vybranými dodávateľmi sme sa rozhodli spolupracovať, pretože nás presvedčili ich úspešne realizované referencie. Pozeráme na nich ako na rešpektované firmy v odbore logistiky,“ približuje dôvody spolupráce Petr Vavrečka, manažér projektového riadenia v spoločnosti BRANO GROUP.

Kooperácia s dodávateľmi by sa dala jednoducho popísať v dvoch krokoch ako dodávka skladových technológií v podobe valčekových dopravníkov, autonómnych VZV, automatickej depaletizácie a automatických zakladačov a ich prepojenie vďaka implementácii riadiaceho softvéru – Warehouse Management System (WMS) a Material Flow Control (MFC). Realita je ale trošku zložitejšie. Poďme si priblížiť, ako bude automatizovaný skladový systém vyzerať a ktoré konkrétne fázy sa musia uskutočniť, aby celý proces moderného poňatia internej logistiky fungoval spoľahlivo, rýchlo a bezchybne.

Automatizované procesy s modernými skladovými technológiami

Príjem materiálu do areálu bude prebiehať buď od dodávateľov, z výroby, alebo presunom odinakiaľ – z prevodu v rámci závodu. Po vykonaní príjmu a vstupnej kontrole kvality budú palety zaskladňované pomocou paletovej valčekovej dráhy, ktorá ich dopraví na vstupné miesto pre automatizovaný vozík (AGV – Automated Guided Vehicle). AGV sa stará o manipuláciu s plnými paletami do regálu, z regálu na depaletizátor, odvoz čiastočnej palety späť do regálu alebo manipuláciu s prázdnymi paletami. Depaletizátor je automat, ktorý rozoberá palety a postupne odoberá jednotlivé KLT boxy, ktoré sú označené čiarovým kódom na valčekovú dráhu. Odtiaľ odídu KLT boxy po valčekovej dráhe do priestoru s dvoma automatickými zakladačmi, ktoré ich založia do správnej pozície. Zároveň vyvezú potrebné boxy na dopravník, ktorý ich prepraví k vláčikom, ktoré zavezú jednotlivé výrobné pracoviská.

DCIx ako centrálny mozog automatizácie

Aimtec dodáva riešenie DCIx, ktoré predstavuje ako klasický skladový systém WMS (Warehouse Management System), tak nástroj MFC (Material Flow Control) pre riadenie automatizovaných skladov. „DCIx bude fungovať ako centrálny mozog celého projektu. Pomocou neho budeme napríklad riadiť počet paliet na valčekovej dráhe a určovať, koľko ich má byť na základe spotreby vo výrobe odobratých. Systém bude hovoriť zakladačom, do akej pozície majú zaskladniť KLT boxy a vyskladňovať ich na základe min. a max. hodnoty úrovne zásoby v konkrétnej výrobnej linke,“ vysvetľuje technické detaily Jiří Žižka, Project Manager v spoločnosti Aimtec, a doplňuje: „Pre integráciu jednotlivých systémov a technológií v plne automatizovanom skladu bude vo väčšine prípadov použitá robustná integračná platforma ThingWorx od firmy Cleverence. Pre príklad pri odpisovaní výroby odovzdá informáciu o vyrobenom kusa systéme DCIx a ten dokáže ponížiť skladovú zásobu príslušných komponentov. Orchestračná medziplatforma bude tiež zabezpečovať komunikáciu DCIx s ERP systémom Helios Green.“

Dodávka a integrácia kľúčových technológií

Spoločnosť LogTech predstavuje v projekte vo firme BRANO GROUP dominantného dodávateľa kľúčových technológií, ku ktorým patria dva automatické zakladače pre tri druhy KLT s kapacitou cca 20 tisíc boxov. Dodáva tiež rozsiahle obslužné valčekové dráhy dlhé približne 200 m pre naskladňovanie a vyskladňovanie KLT boxov zo zakladačov a obslužnej valčekovej paletové dráhy vrátane depaletizačného robotického pracoviska. Súčasťou dodávky je pracovisko automatickej prejazdovej dráhy, slúžiace ku kontrole a identifikáciu produktov. „Sme radi, že s našimi partnermi môžeme podporiť významnú investíciu do automatizácie v automobilovom priemysle, navyše priamo v našom regióne,“ dodáva Pavel Kraus, výkonný riaditeľ v spoločnosti LogTech.

Časové míľniky

Rozsiahly projekt odštartoval v marci 2021. Ostrá prevádzka sa začne v marci nasledujúceho roku. Plnej prevádzke bude predchádzať stavba novej haly, ktorá bude v novembri vybavená skladovými technológiami. Integračný test je naplánovaný na začiatok roku 2022. V budúcnosti uvažuje vedenie firmy BRANO GROUP o zavádzaní ďalších automatizovaných skladov vo svojich prevádzkach.