Brambles, materská spoločnosť CHEP, dosiahla významné úspechy v ESG

Spoločnosť Brambles, ktorá poskytuje riešenia pre globálny dodávateľský reťazec a pôsobí v 60 krajinách vrátane Slovenska prostredníctvom svojej značky CHEP, vydala svoju výročnú správu o trvalej udržateľnosti. Správa prináša informácie o aktivitách Brambles v oblastiach ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti, spôsobov riadenia (ESG) a úspechoch dosiahnutých vo fiškálnom roku, ktorý skončil 30. júna 2021.

Brambles pri hodnotení vlaňajšieho fiškálneho roku oznámila, že úspešne splnila kľúčové ciele a naplnila stratégiu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2020. Zároveň vtedy ohlásila svoj nový program týkajúci sa cieľov trvalej udržateľnosti do roku 2025. V tomto horizonte má Brambles ambíciu stať sa priekopníkom vo vytváraní „obnoviteľných dodávateľských reťazcov“, ktoré sú založené na stratégii „Planet Positive, Business Positive and Communities Positive“ (pozitívny prínos pre planétu, biznis a komunity). Výročná správa o trvalej udržateľnosti spoločnosti Brambles uvádza, že už počas prvých 12 mesiacov tohto programu dosiahla spoločnosť reálne výsledky potvrdzujúce zásadný pokrok s čisto pozitívnym vplyvom na životné prostredie:

Brambles je spoločnosťou s uhlíkovo neutrálnou prevádzkou: čistý objem emisií CO2 spoločnosti bol vykompenzovaný v sektoroch 11 a 22 investovaním do projektov obnovy lesov a nakupovaním elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Tento míľnik podporuje záväzok Brambles prispieť k udržaniu klimatickej zmeny pod úrovňou 1,5 °C. Tým napĺňa ambície Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 a je dôkazom konkrétnych aktivít, ktoré vedú k eliminácii uhlíkovej stopy3. Brambles v rámci stratégie Planet Positive naďalej získava 100 % dreva a reziva z udržateľných zdrojov. Navyše umožnila transformáciu ďalších trhov na využívanie lesného hospodárstva s certifikátom pôvodu dreva Chain of Custody (CoC).

Na trhu je prvá paleta CHEP z upcyklovaného plastu od konečných spotrebiteľov. Ako súčasť záväzku Waste Positive Brambles používa odpadové plasty na výrobu prepravných platforiem. V Európe uviedla svoj úplne prvý produkt vyrobený zo 100 % opätovne využitého spotrebiteľského plastu, kolieskovú paletu Q+.

Spoločnosť Brambles dosiahla podiel 32 % žien na riadiacich pozíciách: Medzi ciele Workplace Positive patrí zavádzanie iniciatív, ktoré podporujú inkluzívne a kvalitné pracovné prostredie. Súčasťou iniciatívy je aj záväzok, že najmenej 40 % riadiacich pozícií budú zastávať ženy. V závodoch sa má do roku 2025 počet žien zdvojnásobiť.

Spoločnosť Brambles je Top Employer® v 17 krajinách: Pokrok v oblasti plnenia cieľov Workplace Positive dosiahla spoločnosť Brambles aj vďaka získaniu ocenenia Top Employer® v 17 krajinách a v štyroch regiónoch, čo je dôkazom plnenia záväzkov spoločnosti voči zamestnancom a vytvárania inkluzívneho a atraktívneho pracovného prostredia. Ambíciou spoločnosti Brambles je rozšíriť túto certifikáciu do čo najviac krajín a dosiahnuť renomé top zamestnávateľa na celosvetovej úrovni.

Brambles aj naďalej pomáha komunitám, keď to najviac potrebujú: Communities Positive je tretím pilierom stratégie dosiahnutia trvalej udržateľnosti do roku 2025. Tvorí základ podnikania Brambles a je spôsobom, ako poskytovať širší pozitívny prínos pre spoločnosť. Brambles spolupracuje s potravinovými bankami a prostredníctvom svojich darov vo fiškálnom roku 2021 spoločnosť pomohla zaistiť jedlo pre viac ako 17 400 000 ľudí po celom svete. V neposlednom rade spoločnosť prostredníctvom komunikácie, školení a podpory obehového hospodárstva pozitívne ovplyvnila životy približne 100 000 ľudí.

Graham Chipchase, CEO spoločnosti Brambles

Graham Chipchase, CEO spoločnosti Brambles, uviedol: „V rámci novej päťročnej stratégie v oblasti trvalej udržateľnosti, ktorá stojí na odhodlaní a princípoch opätovného využívania a obnovovania zdrojov, Brambles sleduje cieľ vytvoriť dodávateľský reťazec so schopnosťou samoobnovy. Vďaka tejto priekopníckej vízii sa nám darí tvoriť hodnoty aj v neustále sa meniacom prostredí. Naše prvé výsledky sú dôkazom, že stratégia Brambles nie je len o slovách, ale hlavne o činoch. Každým úspechom sme o krok bližšie k čisto pozitívnym dodávateľským reťazcom.“

Model „zdieľania a opätovného využívania“ spoločnosti Brambles už teraz ponúka dodávateľským reťazcom možnosti, ako chrániť životného prostredie. Za posledný rok pomohli riešenia Brambles dosiahnuť zákazníkom nasledujúce úspory:

– 2,4 milióna ton CO2 – ekvivalentné množstvo CO2 vyprodukované 454 500 domácnosťami za jeden rok,
– 3 160 megalitrov vody – alebo približne 1 240 olympijských bazénov,
– 3,1 milióna kubických metrov dreva,
– 3,2 milióna stromov,
– 1,4 milióna metrických ton odpadu.

Výkonnosť a referencie Brambles v oblasti trvalej udržateľnosti naďalej dokazujú jej svetové prvenstvo. Časopis Barron’s, publikovaný spoločnosťou Dow Jones, udelil spoločnosti Brambles titul podniku s druhou najvyššou mierou trvalej udržateľnosti na svete za rok 2021, a v rebríčku Corporate Knights sa podnik umiestnil na 18. priečke v globálnom zozname 100 najudržateľnejších spoločností na svete. MSCI udelila spoločnosti Brambles vo svojom hodnotení ESG maximálny rating AAA a zaradila podnik do top 4 % všetkých hodnotených spoločností. Aj organizácia CDP udelila spoločnosti hodnotenie A v kategórii Lesy.

Skupina zároveň dosiahla celkové skóre A v rámci hodnotiaceho nástroja cyklického hospodárstva „Circulytics“ nadácie Ellen MacArthurovej. Spoločnosť je jedným z najvýznamnejších partnerov z privátneho sektora, ktorí pomáhajú vyvíjať tento nástroj a ktorí prostredníctvom propagácie jeho používania chcú zdôrazniť mnohé podnikateľské výhody vyplývajúce z prechodu z lineárneho na cyklický model.

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.