Brambles, materská spoločnosť CHEP, dosiahla uhlíkovú neutralitu

Spoločnosť Brambles, ktorá pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej značky CHEP a ponúka riešenie založené na outsourcingu paletového hospodárstva, známe ako paletový pooling, dosiahla významný míľnik. V septembri 2020 úspešne zavŕšila svoj päťročný program pre oblasť trvalej udržateľnosti a spustila ešte ambicióznejší program, v rámci ktorého bude presadzovať využívanie regeneračných dodávateľských reťazcov.

Cieľom aktivít Brambles je udržať mieru otepľovania klímy pod 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou a dosahovať vedecky podložené ciele v oblasti znižovania uhlíkových emisií naprieč dodávateľským reťazcom. Spoločnosť Brambles tiež oznámila, že jej vlastné aktivity sú už uhlíkovo neutrálne. To znamená, že čisté emisie CO2 spoločnosti sa podarilo znížiť na nulu v kategóriách 1 (priame emisie vznikajúce spaľovaním) a 2 (nepriame emisie vznikajúce spotrebou nakupovanej elektrickej energie), ktoré sú špecifikované v Protokole o skleníkových plynoch (GHG).

Uhlíková neutralita v kategóriách 1 a 2 je prvým krokom ku komplexnejšej dekarbonizácii Brambles a celého jej dodávateľského reťazca. Ambíciou globálnej spoločnosti je eliminovať aj tie emisie, ktoré vznikajú aktivitou jej subdodávateľov (kategória 3). Vytýčený vedecky podložený cieľ sa teda týka emisií, na ktoré má Brambles priamy vplyv a zároveň emisií vyprodukovaných v rámci dodávateľského reťazca.

„Som nesmierne hrdý na to, čo sme dosiahli. Tu však práca Brambles nekončí. Skutočnú výzvu máme stále pred sebou. Musíme presadzovať, aby uhlíkovú neutralitu dosahovali aj naši zákazníci a dodávatelia,“ hovorí Graham Chipchase, CEO spoločnosti Brambles. Stanislav Holič, country leader CHEP na Slovensku, dodáva: „Aj na Slovensku budeme rozširovať a nadväzovať nové partnerstvá, aby sme maximálne využívali výhody obehového hospodárstva a najlepších produktov a služieb, ktorých cieľom je dekarbonizovať celý náš dodávateľský reťazec.“

Kompenzácia uhlíka a používanie obnoviteľnej energie

Spoločnosť Brambles ako priekopník obehového hospodárstva znižuje emisie uhlíka už viac ako 70 rokov. Výrazný pokles dosiahla najmä v období rokov 2015 až 2020. Aj z pozície lídra sektoru je však možné dekarbonizáciu dosiahnuť len pomocou kompenzačných iniciatív. Preto Brambles kompenzuje neodbúrateľné uhlíkové emisie investovaním do rôznych environmentálnych projektov – napríklad do vysadzovania nových stromov v zanikajúcej trávnatej oblasti v Uruguaji. Táto iniciatíva generuje uhlíkové kredity podľa štandardu VCS (Verified Carbon Standard).

Spoločnosť Brambles zároveň nedávno vstúpila do projektu Svetového ekonomického fóra s názvom „Jeden bilión stromov“ (1t.Org). Snahou medziodvetvového združenia firiem je zachovať, obnoviť a vysadiť 1 bilión stromov do roku 2030.

Ďalším spôsobom, ako eliminovať uhlíkové emisie, je nákup obnoviteľnej energie. Brambles v uplynulých rokoch vynaložila veľké úsilie na priamy nákup elektriny z obnoviteľných zdrojov v mnohých regiónoch. V roku 2020 nakúpila viac ako 70 % takejto energie. Zvyšná energia má zasa certifikáty EAC (Energy Attribute Certificates), ktoré sú dôkazom, že príslušný počet megawatthodín elektrickej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov.