Baltic Pipe – spojenie Nova People, Fulkrum a Eko-Inwest

Spoločnosti Nova People a jej subdodávatelia Fulkrum Technical Resources a Eko-Inwest zabezpečili významný kontrakt na splnenie významnej úlohy v prebiehajúcom projekte Baltic Pipe (Baltského potrubia), ktorý prevádzkuje spoločnosť Gaz-System. Nórska spoločnosť Nova People spolu so škótskou firmou Fulkrum a poľskou spoločnosťou Eko-Inwest poskytnú špecializovaný personál na podporu prieskumných, stavebných a inšpekčných činností pri stavbe ropovodu.

Projekt Baltic Pipe je programom strategickej plynárenskej infraštruktúry s cieľom vytvoriť nový koridor pre dodávky plynu na európskom trhu, vyvinutý v spolupráci dánskeho prevádzkovateľa prepravnej sústavy plynu a elektriny Energinet a poľského prevádzkovateľa prepravnej sústavy plynu Gaz-System a Energinet.

Projekt spolufinancuje Európska únia s cieľom vytvoriť nový transeurópsky plynový koridor, ktorý bude dodávať plyn priamo z Nórska cez Europipe na trhy v Poľsku, v Dánsku a v priľahlých krajinách. „Sme radi, že nám bola zadaná táto veľká zákazka. Eko-Inwest v našom tíme zaisťuje spojenie s poľskými odborníkmi z Gaz-Systemu, čím podporuje naše kvalitatívne ciele,“ komentuje Boye Riis, generálny riaditeľ spoločnosti zo spoločnosti Nova People.

Spoločnosť Gaz-System je zodpovedná za inštaláciu plynovodu od pevniny v poľskom Pogorzelici, kde ho Energinet prevedie cez Dánsko, a následne trasu plynovodu dokončí pripojením na Europipe. Vybraní uchádzači boli spoločnosťou Gaz-System úspešne preverení v rámci auditu, ktorý zahŕňal preverenie ich schopnosti dokončiť investičnú úlohu včas a overenie ich dostupných technických, finančných a organizačných zdrojov. Očakáva sa, že projekt bude dokončený vo štvrtom štvrťroku 2022.

Foto: Gaz-System