Automatizácia je na vzostupe aj v intralogistike, stroje nás úplne nenahradia

Automatizácia mení procesy v rôznych odvetviach a mnohí sa pýtajú, či ľudskú pracovnú silu jedného dňa plne nahradia stroje. Tie najmodernejšie už dokážu vykonávať veľa typov manuálnej práce a dokonca veľmi dobre reagovať na podnety z okolia. V porovnaní s ľuďmi plnia úlohy za kratší čas a sú schopné fungovať takmer neprestajne, čím sú efektívnejšie. Aj v intralogistike má automatizácia už svoje nezastupiteľné miesto.

Autonómne a automatizované vysokozdvižné vozíky zvládajú úlohy len s malou alebo žiadnou pomocou človeka. Systémy dokážu riadiť celé materiálové toky v prevádzke. „Stroje dokážu prevziať a zvládať úlohy v množstve a čase, v akých by toho človek nebol schopný, ale v našom segmente ide skôr o riešenie problémov s nedostatkom pracovnej sily a uľahčenie ľudskej práce, keďže práca v intralogistike je často náročná a vyžaduje určitú fyzickú silu. Dokážeme vybudovať plne autonómny sklad, neznamená to však, že teraz v každom sklade nahradia ľudí inteligentné vozíky. V menších skladoch je stále dôležitá spolupráca človeka-operátora a vozíka, ktorá dokáže výrazne zvýšiť efektivitu prevádzky,“ hovorí Andrej Korchaník, odborník na automatizáciu v spoločnosti STILL, ktorá sa zaoberá komplexnými riešeniami v oblasti intralogistiky. 

Stačí ovládač, vozík pracuje sám

Dnes už v praxi funguje napríklad vysokozdvižný vozík OPX iGo neo vybavený autonómnym systémom iGo, ktorý vďaka senzorom najnovšej generácie a vycibrenej komunikačnej technike spoľahlivo spolupracuje s operátorom. Ten pred zahájením práce spáruje cez rádiový signál diaľkové ovládanie s vozíkom. Následne mu stačí len nosiť diaľkové ovládanie pri sebe a vozík ho bude nasledovať. Trasovanie prebieha cez dva systémy – cez hybrid tracking. Obsluhujúci personál sa tak môže naplno koncentrovať na svoju prácu, čo minimalizuje chyby pri vychystávaní a zvyšuje produktivitu.

Hybrid tracking system kombinuje presnosť a výkonnosť systému motion tracking so stabilnou lokalizáciou prostredníctvom rádiovej siete. Tým je vždy zabezpečená bezpečná identifikácia a lokalizácia obsluhy – aj pri vychystávaní „Z“ a pri hustej prevádzke v regálovej uličke. Umelá inteligencia, ktorou je vozík vybavený, neustále prispôsobuje trasu a rýchlosť vozíka príslušným podmienkam. Operátor môže navyše manuálne nastaviť vzdialenosť od regálu a tiež určiť, na ktorej pozícii palety sa má vozík zastaviť. Vzdialenosti, ktoré musí operátor prejsť pešo, sa skracujú až o 3,2 km za zmenu voči bežným procesom vychystávania. Tovar je potrebné prepravovať ručne iba na krátke vzdialenosti. V priebehu 8-hodinovej zmeny zostanú navyše 2 hodiny na splnenie ďalších úloh.

Bezpečnosť je prvoradá

Bezpečnosť je prioritou pri vývoji nových autonómnych systémov. Obava, že stroj „neposlúchne“ operátora, je zbytočná. Vozidlá sú vybavené 5-stupňovým bezpečnostným konceptom, ktorý chráni pracovníkov, výbavu skladu aj náklad. „Vďaka inteligentným systémom stroje identifikujú prekážky a vyhnú sa im. Ak sú pred nimi križujúce dráhy, prejdú nimi až po udelení povolenia od operátora. Ak sa v uličke nachádza ďalšie vozidlo, rýchlosť jazdy sa prispôsobí vozidlu idúcemu vpredu a nasleduje jazda v konvoji. Ak operátor nedodrží bezpečnostný odstup 500 mm, vozidlo ho znovu prispôsobí,“ vysvetľuje A. Korchaník. O ďalšiu ochranu sa postará aj 3D kamera, ktorá spoľahlivo identifikuje prekážky v celej výške vozíka.

Dôraz na ekológiu

Automatizácia myslí aj na ekológiu, a to aj v prípade vozíkov v intralogistike. Autonómna asistenčná prevádzka dokáže zabezpečiť maximálnu energetickú účinnosť pri nižšej spotrebe, pri každom brzdení dochádza k rekuperácii energie a viac ako 95 percent všetkých materiálov je možné recyklovať.

Vo všeobecnosti automatizácia neznamená úplné nahradenie ľudí strojmi. Naopak, ponúka vysoké zefektívnenie chodu prevádzok, možnosť vzniku nových pracovných pozícii a úplne nový pohľad na procesy v intralogistike.