ASRA ponúka voľné skladovacie kapacity na východe Slovenska

Začiatkom minulého roka sa spoločnosti ASRA podarilo úspešne skolaudovať najmodernejší sklad na východe Slovenska v obci Milhosť. Svojou polohou má výborné dopravné napojenie, leží na hraniciach s Maďarskom. Služby spojené so skladovaním poskytuje spoločnosť AGROLOGISTIC PARK SLOVAKIA, ktorá je sesterskou spoločnosťou firmy ASRA.

“V našom novovybudovanom sklade máme k dispozícii pre dovozcov a distribútorov pôsobiacich na slovenskom trhu skladovanie prípravkov na ochranu rastlín, ako aj tovarov podliehajúcich najprísnejšiemu režimu skladovania (priemyselná, bazénová, potravinárska chémia) na paletových miestach alebo v uzavretých 4 samostatných kójach,” vysvetľuje Valér Kurinec, generálny riaditeľ spoločnosti ASRA.

Nový sklad má obchodným partnerom z východného Slovenska ušetriť čas, energiu a množstvo peňazí za neefektívne logistické činnosti. „Rovnako chceme ponúknuť voľné skladovacie a prípadne logistické kapacity aj iným subjektom,“ hovorí Valér Kurinec.

Sklad má v súčasnosti kapacitu 880 paletových miest, v regálovom systéme na úrovni 4 – 5 paliet do výšky. „Výstavba logistického centra bude pokračovať aj druhou fázou, pokiaľ sa naplnia zistené očakávania o záujme aj z iných segmentov, ako je agrobiznis a prípravky na ochranu rastlín. Kapacita by mala byť dvojnásobná,“ konštatuje Valér Kurinec.

Súčasný sklad je štvorkójový, má kancelárske zázemie a tri kóje určené na zvlášť nebezpečné jedy. Pomocou moderného softvéru firma ASRA zabezpečuje zákazníkom profesionálny servis podľa ich požiadaviek, ako napr. prerozdeľovanie tovarov za účelom tvorby ucelených zásielok, zlučovanie väčšieho počtu malých zásielok od rôznych výrobcov do jednej veľkej zásielky tak, aby sa minimalizovali náklady spojené s dopravou.

„Našou prioritou je, aby bol celý sklad využitý a prenajatý firmami, ktoré pracujú v oblasti prípravkov na ochranu rastlín. Okrem skladovania im plánujeme poskytovať „full servis,“ vrátane aj dopravy a rozvozu tovarov,“ dopĺňa Valér Kurinec.

Technické detaily skladu:
Celková plocha skladu: cca 1000 m2
Kapacita: 800 paliet
ADR Triedy: 3, 5, 8, 9

Viac informácií nájdete na www.agrologisticpark.sk