ARRIVA zvyšuje bezpečnosť vodičov a cestujúcich

V rámci spoločností ARRIVA na Slovensku pristúpila aj spoločnosť ARRIVA Liorbus k dôležitým bezpečnostným opatreniam. Ochranu cestujúcich i vodičov, ako aj minimalizáciu šírenia koronavírusu zabezpečujú ochranné štíty vo všetkých jej autobusoch. „Zabezpečením ochranných štítov pre vodičov vieme prispieť k zvýšenej bezpečnosti našich kolegov a cestujúcich. Ďakujem vodičom autobusov, ako aj všetkým zamestnancom, ktorí v súčasnej situácii zabezpečujú chod verejnej autobusovej dopravy. Podobne ako ďalšie povolania v prvej línii, aj oni sú v permanentnej službe verejnosti,“ uviedol Karol Petőcz, výkonný riaditeľ ARRIVA Liorbus.

Preventívne opatrenia, ktoré stále platia, prijali všetky spoločnosti ARRIVA na Slovensku už pred viac ako dvoma mesiacmi. Na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich i zamestnancov spoločnosť pravidelne intenzívne dezinfikuje autobusy ozónom a polymérovou technológiou. Pre vodičov zadovážila ARRIVA rúška i ochranné rukavice a všetkým zamestnancom poskytla na podporu imunity aj vitamín C 1000.

Prieskum kvality a spokojnosti cestujúcich

Cestujúci, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA na Slovensku, mohli od 2. januára do 30. apríla vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Do prieskumu spokojnosti sa zapojilo vyše 7000 respondentov.

„Zo zozbieraných dát sme zistili, že cestujúci sú najspokojnejší s dostupnosťou informácií o spojoch a čistotou v autobusoch. Naopak, vybavenosť všetkých vozidiel Wi-Fi pripojením i frekvencia odchodov autobusových spojov sú oblasti, v ktorých cestujúci vidia priestor na nápravu. Tieto nedostatky si uvedomujeme a na ich riešení budeme pracovať s objednávateľmi verejnej dopravy – mestami a samosprávnymi krajmi,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

Podľa nej už v súčasnosti všetky novo zaradené autobusy disponujú Wi-Fi pripojením. Spoločnosť ich postupne prispôsobuje potrebám cestujúcich. Príkladom je pilotný projekt Dopravy na zavolanie v Trnavskom a Košickom samosprávnom kraji, vďaka ktorému zabezpečuje ARRIVA dopravnú obslužnosť aj odľahlejších oblastí.

prieskume spokojnosti, ktorý obsahoval desať otázok, mali cestujúci možnosť posudzovať kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch či komunikáciu a správanie vodičov. Zapojilo sa doň 58 % žien a 42 % mužov, pričom najviac respondentov bolo vo veku 26 – 45 rokov.

„Takmer polovica opýtaných využíva dopravu na dennej alebo takmer na dennej báze. Zhruba tri štvrtiny respondentov používa dopravnú čipovú kartu, čo vnímame ako pozitívny výsledok, keďže jej implementácia do dopravy bola jedným z našich cieľov. Najmä v súčasnom období predstavuje najbezpečnejší a zároveň cenovo najvýhodnejší spôsob úhrady cestovného,“ dodala P. Helecz.

Spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb hodnotili cestujúci na stupnici od 1 do 5, kde 5 znamená úplnú spokojnosť. Priemerná úroveň spokojnosti z vyhodnotených dotazníkov pri hodnotení kvalitatívnych ukazovateľov je 3,8, pričom najlepšie hodnotenou službou je dostupnosť informácií o spojoch a tarifách.